Top ponuda
Osnovna ponuda
1
X
2
1X
X2
12
F2
2,70
-
1,60
-
-
-
-
1,60
-
2,70
-
-
-
-
Fudbal - Brazil 1
Osnovna ponuda
1
X
2
1X
X2
12
F2
Daje/ne daje gol
1D
1N
2D
2N
1D2D
1D2N
1N2D
1N2N
Zbir golova
L1
L2
Oba daju gol i 3+
GG3+
Ne
Poluvrijeme ili kraj
1
X
2
1,65
3,50
5,30
1,12
2,11
1,26
2,70
1,15
4,10
1,70
1,90
1,95
2,20
7,00
8,00
2,5
1,60
2,20
2,70
1,35
1,45
1,65
2,90
+67
Fudbal - Brazil 2
Osnovna ponuda
1
X
2
1X
X2
12
F2
Daje/ne daje gol
1D
1N
2D
2N
1D2D
1D2N
1N2D
1N2N
Zbir golova
L1
L2
Oba daju gol i 3+
GG3+
Ne
Poluvrijeme ili kraj
1
X
2
2,70
3,00
2,50
1,42
1,36
1,30
-
1,45
2,40
1,40
2,50
2,05
3,70
3,40
6,00
2,5
1,50
2,25
2,70
1,35
2,07
1,50
2,03
+58
Fudbal - Brazil 3
Osnovna ponuda
1
X
2
1X
X2
12
F2
Daje/ne daje gol
1D
1N
2D
2N
1D2D
1D2N
1N2D
1N2N
Zbir golova
L1
L2
Oba daju gol i 3+
GG3+
Ne
Hendikep
H1
HX
H2
1X
X2
12
2,00
3,30
3,30
1,25
1,65
1,25
3,50
1,20
3,60
1,45
2,40
1,75
2,90
5,30
9,00
2,5
1,70
1,90
2,25
1,50
0:1
3,50
3,50
-
-
1,19
-
+5
Fudbal - Ekvador 1
Osnovna ponuda
1
X
2
1X
X2
12
F2
Daje/ne daje gol
1D
1N
2D
2N
1D2D
1D2N
1N2D
1N2N
Zbir golova
L1
L2
Oba daju gol i 3+
GG3+
Ne
Poluvrijeme ili kraj
1
X
2
2,70
3,10
2,40
1,44
1,35
1,27
4,50
1,35
2,70
1,30
2,90
1,75
4,00
3,60
8,00
2,5
1,75
1,85
2,20
1,52
2,15
1,50
1,95
+53
Fudbal - ISLAND 1
Osnovna ponuda
1
X
2
1X
X2
12
F2
Daje/ne daje gol
1D
1N
2D
2N
1D2D
1D2N
1N2D
1N2N
Zbir golova
L1
L2
Oba daju gol i 3+
GG3+
Ne
Poluvrijeme ili kraj
1
X
2
2,20
3,20
2,90
1,30
1,52
1,25
4,10
1,25
3,20
1,30
2,90
1,60
3,70
4,20
9,00
2,5
2,05
1,60
1,85
1,75
1,80
1,50
2,30
+58
3,10
3,20
2,10
1,57
1,27
1,25
3,80
1,40
2,50
1,22
3,40
1,70
4,80
3,10
9,00
2,5
1,75
1,85
2,20
1,52
2,35
1,55
1,75
+58
Ova web stranica koristi vlastite kolačiće (cookies) i kolačiće trećih strana kako bi svojim korisnicima pružila bolje mogućnosti pretraživanja i ponudila im usluge prilagođene njihovim vlastitim potrebama i interesima. Korišćenjem naših usluga izražavate svoj pristanak na korišćenje kolačića.
Što je „kolačić“ (cookie)? Razumijem