Top ponuda
Osnovna ponuda
1
X
2
1X
X2
12
F2
4,70
4,00
1,80
2,15
1,24
1,30
3,20
4,90
12,00
1,35
3,50
1,21
-
-
2,90
17,00
1,60
2,50
1,45
-
-
1,95
4,00
4,00
1,30
2,00
1,30
3,40
Fudbal - Argentina-Kup
Osnovna ponuda
1
X
2
1X
X2
12
F2
Daje/ne daje gol
1D
1N
2D
2N
1D2D
1D2N
1N2D
1N2N
Zbir golova
L1
L2
Oba daju gol i 3+
GG3+
Ne
Poluvrijeme ili kraj
1
X
2
1,35
4,50
6,80
1,04
2,71
1,13
1,90
1,05
6,00
1,90
1,70
2,00
1,80
11,00
10,00
2,5
1,70
1,90
2,50
1,40
1,22
2,00
4,00
+54
1,50
4,00
5,20
1,09
2,26
1,16
2,30
1,07
5,60
1,60
2,05
1,70
2,20
9,00
11,00
2,5
1,90
1,70
2,20
1,52
1,32
1,85
3,30
+54
1/32 finala, jedna utakmica
Fudbal - Belgija 1-EL kval.
Osnovna ponuda
1
X
2
1X
X2
12
F2
Daje/ne daje gol
1D
1N
2D
2N
1D2D
1D2N
1N2D
1N2N
Zbir golova
L1
L2
Oba daju gol i 3+
GG3+
Ne
Poluvrijeme ili kraj
1
X
2
2,25
3,30
3,00
1,34
1,55
1,29
4,20
1,25
3,20
1,32
2,80
1,65
3,50
4,30
9,00
2,5
1,90
1,80
2,15
1,55
1,80
1,50
2,30
+58
1/2 finale, jedna utakmica
Fudbal - Bolivija 1
Osnovna ponuda
1
X
2
1X
X2
12
F2
Daje/ne daje gol
1D
1N
2D
2N
1D2D
1D2N
1N2D
1N2N
Zbir golova
L1
L2
Oba daju gol i 3+
GG3+
Ne
Poluvrijeme ili kraj
1
X
2
2,50
3,50
2,30
1,46
1,39
1,20
-
1,30
2,90
1,25
3,20
1,60
4,20
3,70
9,00
2,5
2,00
1,65
1,90
1,70
2,25
1,50
1,85
+54
1,55
3,80
5,00
1,10
2,16
1,18
2,50
1,07
5,60
1,45
2,40
1,55
2,60
8,00
13,00
3,5
1,55
2,15
2,00
1,65
1,35
1,80
3,10
+54
Fudbal - Brazil-Kup
Osnovna ponuda
1
X
2
1X
X2
12
F2
Daje/ne daje gol
1D
1N
2D
2N
1D2D
1D2N
1N2D
1N2N
Zbir golova
L1
L2
Oba daju gol i 3+
GG3+
Ne
Poluvrijeme ili kraj
1
X
2
10,00
5,00
1,25
3,33
-
1,11
1,65
2,00
1,65
1,05
6,00
2,10
12,00
1,75
10,00
2,5
1,80
1,80
2,50
1,40
4,80
2,20
1,15
+60
1,75
3,20
4,50
1,13
1,87
1,26
2,90
1,22
3,40
1,70
1,90
2,10
2,40
5,80
6,00
1,5
2,25
1,50
2,90
1,30
1,50
1,65
2,70
+59
6,00
3,70
1,50
2,29
1,07
1,20
2,30
1,90
1,70
1,12
4,60
2,15
9,00
1,90
8,00
2,5
1,55
2,15
2,90
1,30
3,30
1,85
1,32