Top ponuda
Osnovna ponuda
1
X
2
1X
X2
12
F2
1,10
18,00
30,00
1,03
11,00
-
-
Fudbal - Liga šampiona-Kvalifikacije
Osnovna ponuda
1
X
2
1X
X2
12
F2
Daje/ne daje gol
1D
1N
2D
2N
1D2D
1D2N
1N2D
1N2N
Zbir golova
L1
L2
Oba daju gol i 3+
GG3+
Ne
Poluvrijeme ili kraj
1
X
2
2,50
3,10
2,90
1,38
1,50
1,34
-
1,35
2,70
1,40
2,50
1,90
3,40
3,80
7,00
2,5
1,60
2,20
2,50
1,40
2,03
1,50
2,07
+75
11,00
5,50
1,25
3,67
1,02
1,12
1,65
2,05
1,60
1,05
6,00
2,20
13,00
1,70
10,00
2,5
2,20
1,60
2,70
1,35
4,30
2,10
1,20
+75
1,50
4,00
6,50
1,09
2,48
1,22
2,30
1,10
5,00
1,70
1,90
1,90
2,10
9,00
10,00
2,5
1,95
1,75
2,40
1,45
1,32
1,85
3,30
+75
11,00
5,50
1,25
3,67
1,02
1,12
1,65
2,05
1,60
1,03
8,00
2,20
17,00
1,65
13,00
2,5
2,10
1,65
2,70
1,35
4,80
2,20
1,15
+73
6,50
4,00
1,50
2,48
1,09
1,22
2,30
1,90
1,70
1,10
5,00
2,20
10,00
1,85
9,00
2,5
1,70
2,00
2,70
1,35
3,30
1,85
1,32
+73
2. kolo, 1. utakmice
Fudbal - Evropska liga-Kvalifikacije
Osnovna ponuda
1
X
2
1X
X2
12
F2
Daje/ne daje gol
1D
1N
2D
2N
1D2D
1D2N
1N2D
1N2N
Zbir golova
L1
L2
Oba daju gol i 3+
GG3+
Ne
Poluvrijeme ili kraj
1
X
2
1,20
6,00
12,50
-
4,05
1,09
1,50
1,03
7,20
2,15
1,55
2,30
1,60
16,00
12,00
2,5
2,20
1,60
2,70
1,35
1,10
2,30
5,00
+67
2,30
3,20
3,00
1,34
1,55
1,30
4,30
1,27
3,10
1,38
2,60
1,75
3,40
4,30
8,00
2,5
1,70
2,00
2,25
1,50
1,85
1,50
2,25
+66
1,60
3,80
5,20
1,13
2,20
1,22
2,60
1,10
5,00
1,75
1,85
1,95
2,05
9,00
10,00
2,5
1,75
1,95
2,40
1,45