Bonus tip - Fudbal
Osnovna ponuda
1
X
2
1X
X2
12
F2
Daje/ne daje gol
1D
1N
2D
2N
1D2D
1D2N
1N2D
1N2N
Zbir golova
L1
L2
Oba daju gol i 3+
GG3+
Ne
Poluvrijeme ili kraj
1
X
2
1,55
4,20
7,00
1,12
2,60
1,25
2,50
1,10
5,00
1,65
2,00
1,85
2,20
9,00
10,00
2,5
1,75
1,95
2,40
1,45
1,32
1,85
3,30
sre 19:00
5,50
4,20
1,65
2,35
1,15
1,25
2,70
1,45
2,40
1,10
5,00
1,60
8,00
2,65
12,00
2,5
2,10
1,65
2,05
1,60
2,80
1,65
1,47
+81
3,60
3,40
2,20
1,75
1,35
1,35
4,10
1,35
2,70
1,25
3,20
1,70
4,40
3,40
9,00
2,5
1,80
1,90
2,15
1,55
2,30
1,50
1,80
+78
Bonus tip - Tenis
Osnovna ponuda
1
2
1. set
IS1
IS2
1. set / kraj
1/1
1/2
2/1
2/2
Tačan rezultat
3:0
3:1
3:2
2:3
1:3
0:3
Hendikep gemova
H1
H2
3,60
1,35
2,90
1,35
3,80
5,50
7,50
1,60
9,00
7,50
8,00
6,00
3,50
2,50
+3,5
2,00
1,70
+12
Top ponuda
Osnovna ponuda
1
X
2
1X
X2
12
F2
1,50
11,00
4,20
1,30
3,00
-
-
1,50
4,50
9,00
1,10
3,00
1,30
2,30
1,95
3,60
4,80
1,25
2,05
1,40
3,40
1,45
20,00
3,80
1,35
3,20
-
-
1,80
3,70
6,00
1,20
2,30
1,40
3,10
7,50
4,50
1,55
2,85
1,15
1,30
2,30
3,50
-
1,40
-
-
-
-
1,50
-
3,00
-
-
-
-
1,45
-
3,30
-
-
-
-
Fudbal - Azija-AFC Kup
Osnovna ponuda
1
X
2
1X
X2
12
F2
Daje/ne daje gol
1D
1N
2D
2N
1D2D
1D2N
1N2D
1N2N
Zbir golova
L1
L2
Oba daju gol i 3+
GG3+
Ne
Poluvrijeme ili kraj
1
X
2
1,50
4,00
6,20
1,09
2,43
1,21
2,30
1,10
5,00
1,65
2,00
1,80
2,20
9,00
10,00
2,5
1,80
1,90
2,30
1,48
1,32
1,85
3,30
+65
sre 17:00
1,75
3,30
4,80
1,14
1,96
1,28
2,90
1,20
3,60
1,65
2,00
2,00
2,40
6,00
8,00
2,5
1,50
2,40
2,80
1,32
1,50
1,65
2,70
+65
U.A.E
Fudbal - Argentina-Kup
Osnovna ponuda
1
X
2
1X
X2
12
F2
Daje/ne daje gol
1D
1N
2D
2N
1D2D
1D2N
1N2D
1N2N
Zbir golova
L1
L2
Oba daju gol i 3+
GG3+
Ne
Hendikep
H1
HX
H2
1X
X2
12
3,20
3,10
2,15
1,57
1,27
1,29
4,00
1,45
2,40
1,27
3,10
1,85
4,50
3,10
8,00
2,5
1,60
2,05
2,50
1,40
1:0
-
3,40
4,00
1,14
-
-
+5
2,25
3,00
3,10
1,29
1,52
1,30
4,20
1,35
2,70
1,50
2,25
2,05
3,10
4,10
7,00
2,5
1,40
2,50
2,90
1,30
0:1
4,20
3,40
-
-
1,12
-
+5
2,25
3,10
3,00
1,30
1,52
1,29
4,20
1,35
2,70
1,45
2,40
2,00
3,30
4,00
7,00
2,5
1,50
2,25
2,70
1,35
0:1
4,20
3,40
-
-
1,12
-
+5
2,30
2,90
3,10
1,28
1,50
1,32
4,30
1,35
2,70
1,50
2,25
2,05
3,10
4,10
7,00
2,5
1,45
2,40
2,90
1,30
0:1
4,30
3,40
-
-
1,10
-
+5
1,90
3,10
4,00
1,18
1,75
1,29
3,30
1,30
2,90
1,60
2,05
2,15
2,65
4,70
6,00
2,5
1,45
2,40
2,90
1,30
0:1
3,30
3,50
-
-
1,20
-
+5
Fudbal - Brazil-Nordeste kup
Osnovna ponuda
1
X
2
1X
X2
12
F2
Daje/ne daje gol
1D
1N
2D
2N
1D2D
1D2N
1N2D
1N2N
Zbir golova
L1
L2
Oba daju gol i 3+
GG3+
Ne
Poluvrijeme ili kraj
1
X
2
2,05
3,30
3,10
1,26
1,60
1,23
3,70
1,20
3,60
1,38
2,60
1,65
3,20
5,00
10,00
2,5
1,90
1,70