Bonus tip - Fudbal
Osnovna ponuda
1
X
2
1X
X2
12
F2
Daje/ne daje gol
1D
1N
2D
2N
1D2D
1D2N
1N2D
1N2N
Zbir golova
L1
L2
Oba daju gol i 3+
GG3+
Ne
Poluvrijeme ili kraj
1
X
2
11,00
5,00
1,35
3,45
1,05
1,20
1,90
2,05
1,60
1,07
5,70
2,30
12,00
1,70
10,00
2,5
1,85
1,85
2,90
1,30
4,00
2,00
1,22
+78
1,60
4,00
6,50
1,15
2,50
1,30
2,60
1,20
3,60
1,70
1,90
2,10
2,30
7,00
7,00
2,5
1,70
2,00
2,50
1,40
1,45
1,65
2,90
+99
Bonus tip - Košarka
Osnovna ponuda
1
X
2
1X
X2
12
F2
1. Poluvrijeme
I1
IX
I2
I1X
IX2
I12
Poluvrijeme/Kraj
1-1
1-X
1-2
X-1
X-X
X-2
2-1
2-X
2-2
Konačni pobjednik
A1
A2
Hendikep
H1
H2
2,00
15,00
2,20
1,75
1,95
-
-
1,90
8,00
2,00
1,54
1,60
-
2,20
28,00
5,75
19,00
70,00
20,50
5,75
28,00
2,45
1,70
1,90
+6,5
1,30
3,30
+25
Bonus tip - Tenis
Osnovna ponuda
1
2
1. set
IS1
IS2
1. set / kraj
1/1
1/2
2/1
2/2
Točan rezultat
2:0
2:1
1:2
0:2
Broj setova
T2S
T3S
1,60
2,50
1,60
2,20
1,90
7,00
6,00
2,70
2,30
3,50
4,00
4,30
1,55
2,20
+13
2,90
1,47
2,40
1,50
3,30
5,50
7,50
1,70
4,50
4,50
3,50
2,10
1,50
2,30
+13
Top ponuda
Osnovna ponuda
1
X
2
1X
X2
12
F2
1,50
-
3,00
-
-
-
-
1,20
8,00
22,00
1,04
5,90
1,14
1,50
1,40
-
3,50
-
-
-
-
3,50
-
1,40
-
-
-
-
9,00
4,50
1,50
3,00
1,10
1,25
2,30
1,22
7,50
20,00
1,05
5,50
1,15
1,55
9,00
4,50
1,50
3,00
1,10
1,25
2,30
1,55
19,00
3,30
1,40
2,80
-
-
Fudbal - EP-Kvalifikacije
Osnovna ponuda
1
X
2
1X
X2
12
F2
Daje/ne daje gol
1D
1N
2D
2N
1D2D
1D2N
1N2D
1N2N
Zbir golova
L1
L2
Oba daju gol i 3+
GG3+
Ne
Poluvrijeme ili kraj
1
X
2
1,15
7,00
18,00
-
5,04
1,08
1,40
1,05
6,30
2,50
1,40
2,70
1,45
16,00
9,00
2,5
2,10
1,65
3,60
1,20
1,07
2,40
5,20
+75
2,45
3,00
3,00
1,35
1,50
1,35
-
1,38
2,60
1,40
2,50
1,95
3,50
3,70
7,00
2,5
1,55
2,30
2,50
1,40
2,00
1,50
2,10
+75
11,00
5,00
1,35
3,45
1,05
1,20
1,90
2,05
1,60
1,07
5,70
2,30
12,00
1,70
10,00
2,5
1,85
1,85
2,90
1,30
4,00
2,00
1,22
+78
8,30
4,20
1,40
2,79
1,05
1,20
2,10
2,05
1,60
1,10
5,00
2,30
11,00
1,75
8,00
2,5
1,85
1,85
2,90
1,30
3,70
1,95
1,25