Bonus tip - Fudbal
Osnovna ponuda
1
X
2
1X
X2
12
F2
Daje/ne daje gol
1D
1N
2D
2N
1D2D
1D2N
1N2D
1N2N
Zbir golova
L1
L2
Oba daju gol i 3+
GG3+
Ne
Poluvrijeme ili kraj
1
X
2
ned 21:00
4,00
3,90
1,95
1,95
1,30
1,30
3,40
1,30
2,90
1,12
4,60
1,45
6,00
3,30
14,00
3,5
1,55
2,15
1,70
1,90
2,55
1,60
1,65
4,50
4,10
1,80
2,15
1,25
1,30
2,90
1,32
2,80
1,10
5,00
1,45
7,00
3,10
14,00
3,5
1,55
2,15
1,70
1,90
2,70
1,65
1,50
+82
3,60
3,80
2,10
1,85
1,35
1,35
3,70
1,30
2,90
1,20
3,60
1,55
4,70
3,50
10,00
2,5
2,30
1,55
1,85
1,75
2,40
1,55
1,70
2,75
3,10
2,75
1,45
1,45
1,40
-
1,35
2,70
1,35
2,70
1,85
3,70
3,70
7,00
2,5
1,65
2,10
2,50
1,40
2,05
1,50
2,05
+76
2,55
3,60
2,85
1,50
1,60
1,35
-
1,22
3,40
1,25
3,20
1,50
4,00
4,30
11,00
2,5
2,30
1,55
1,80
1,80
2,00
1,50
2,10
Top ponuda
Osnovna ponuda
1
X
2
1X
X2
12
F2
1,40
5,20
11,00
1,10
3,50
1,25
2,00
ned 15:00
9,00
5,00
1,45
3,25
1,10
1,25
2,10
1,75
4,00
5,60
1,20
2,35
1,35
2,90
3,20
-
1,45
-
-
-
-
1,75
3,80
6,00
1,20
2,35
1,35
2,90
1,50
4,80
8,00
1,15
3,00
1,25
2,30
1,40
12,00
5,00
1,25
3,50
-
-
ned 20:45
1,40
5,20
11,00
1,10
3,50
1,25
2,00
1,50
-
3,00
-
-
-
-
Fudbal - Argentina 1
Osnovna ponuda
1
X
2
1X
X2
12
F2
Daje/ne daje gol
1D
1N
2D
2N
1D2D
1D2N
1N2D
1N2N
Zbir golova
L1
L2
Oba daju gol i 3+
GG3+
Ne
Poluvrijeme ili kraj
1
X
2