Fudbal - Alžir 1
Osnovna ponuda
1
X
2
1X
X2
12
F2
Daje/ne daje gol
1D
1N
2D
2N
1D2D
1D2N
1N2D
1N2N
Zbir golova
L1
L2
Oba daju gol i 3+
GG3+
Ne
Hendikep
H1
HX
H2
1X
X2
12
1,65
3,30
4,80
1,10
1,96
1,23
2,70
1,20
3,60
1,85
1,75
2,30
2,10
7,00
6,00
2,5
1,45
2,40
3,10
1,27
0:1
2,70
3,50
-
-
1,32
-
+5
Fudbal - Argentina 1
Osnovna ponuda
1
X
2
1X
X2
12
F2
Daje/ne daje gol
1D
1N
2D
2N
1D2D
1D2N
1N2D
1N2N
Zbir golova
L1
L2
Oba daju gol i 3+
GG3+
Ne
Poluvrijeme ili kraj
1
X
2
2,25
3,00
3,30
1,29
1,57
1,34
4,20
1,32
2,80
1,45
2,40
1,90
3,20
4,10
7,00
2,5
1,55
2,30
2,60
1,38
1,80
1,50
2,30
+63
2,30
3,00
3,20
1,30
1,55
1,34
4,30
1,32
2,80
1,45
2,40
1,90
3,20
4,10
7,00
2,5
1,55
2,30
2,50
1,40
1,85
1,50
2,25
+63
3,50
3,00
2,15
1,62
1,25
1,33
4,00
1,50
2,25
1,32
2,80
2,00
4,20
3,00
6,00
2,5
1,50
2,40
2,70
1,35
2,35
1,55
1,75
+63
3,70
3,10
2,05
1,69
1,23
1,32
3,70
1,50
2,25
1,25
3,20
1,90
4,80
2,90
7,00
2,5
1,60
2,20
2,50
1,40
2,40
1,55
1,70
+63
Fudbal - Argentina 2
Osnovna ponuda
1
X
2
1X
X2
12
F2
Daje/ne daje gol
1D
1N
2D
2N
1D2D
1D2N
1N2D
1N2N
Zbir golova
L1
L2
Oba daju gol i 3+
GG3+
Ne
Poluvrijeme ili kraj
1
X
2
2,75
2,80
2,55
1,39
1,33
1,32
-
1,45
2,40
1,40
2,50
2,10
3,70
3,40
6,00
1,5
2,25
1,50
2,90
1,30
2,07
1,50
2,03
+64
2,60
2,70
2,80
1,32
1,37
1,35
-
1,40
2,50
1,45
2,40
2,10
3,40
3,70
6,00
1,5
2,05
1,60
2,90
1,30
2,03
1,50
2,07
+62
2,25
2,90
3,10
1,27
1,50
1,30
4,20
1,35
2,70
1,55
2,15
2,10
2,90
4,20
5,90
1,5
2,10
1,57
3,20
1,25
1,80
1,50
2,30
+64
1,75
3,00
4,80
1,11
1,85
1,28
2,90
1,22
3,40
1,70
1,90
2,05
2,30
5,80
7,00
1,5
2,25
1,50
2,90
1,30
1,50
1,65
2,70