Bonus tip - Fudbal
Osnovna ponuda
1
X
2
1X
X2
12
F2
Daje/ne daje gol
1D
1N
2D
2N
1D2D
1D2N
1N2D
1N2N
Zbir golova
L1
L2
Oba daju gol i 3+
GG3+
Ne
Poluvrijeme ili kraj
1
X
2
2,25
3,50
3,30
1,35
1,70
1,35
4,30
1,25
3,20
1,40
2,50
1,75
3,20
4,50
8,00
2,5
1,75
1,95
2,25
1,50
1,80
1,50
2,30
+82
2,80
3,40
2,70
1,55
1,50
1,35
-
1,32
2,80
1,30
2,90
1,75
3,90
3,70
9,00
2,5
1,80
1,90
2,25
1,50
2,05
1,50
2,05
+82
Top ponuda
Osnovna ponuda
1
X
2
1X
X2
12
F2
čet 21:00
1,30
6,00
15,00
1,05
4,30
1,20
1,75
1,45
4,80
8,00
1,10
3,00
1,20
2,20
1,60
4,30
6,50
1,15
2,60
1,30
2,50
1,50
4,50
7,50
1,10
2,80
1,25
2,25
1,45
4,80
8,00
1,10
3,00
1,20
2,20
Fudbal - Evropska liga
Osnovna ponuda
1
X
2
1X
X2
12
F2
Daje/ne daje gol
1D
1N
2D
2N
1D2D
1D2N
1N2D
1N2N
Zbir golova
L1
L2
Oba daju gol i 3+
GG3+
Ne
Poluvrijeme ili kraj
1
X
2
1,50
4,20
6,30
1,11
2,52
1,21
2,30
1,10
5,00
1,55
2,15
1,75
2,35
8,00
11,00
2,5
2,00
1,70
2,05
1,60
1,32
1,85
3,30
+83
2,25
3,50
3,30
1,35
1,70
1,35
4,30
1,25
3,20
1,40
2,50
1,75
3,20
4,50
8,00
2,5
1,75
1,95
2,25
1,50
1,80
1,50
2,30
+82
1,50
4,00
6,50
1,09
2,48
1,22
2,30
1,10
5,00
1,60
2,05
1,80
2,25
8,00
11,00
2,5
1,95
1,75
2,20
1,52
1,32
1,85
3,30
+81
2,70
3,00
2,70
1,42
1,42
1,35
-
1,40
2,50
1,40
2,50
1,95
3,50
3,50
6,00
2,5
1,50
2,40
2,70
1,35
2,05
1,50
2,05
+83
1,20
6,00
14,00
-
4,20
1,11
1,50
1,05
6,30
1,90
1,70
2,10
1,80
12,00
11,00
3,5
1,55
2,15
2,40
1,45
1,10
2,30
5,00