Bonus tip - Fudbal
Osnovna ponuda
1
X
2
1X
X2
12
F2
Daje/ne daje gol
1D
1N
2D
2N
1D2D
1D2N
1N2D
1N2N
Zbir golova
L1
L2
Oba daju gol i 3+
GG3+
Ne
Poluvrijeme ili kraj
1
X
2
18,00
7,00
1,20
5,00
1,02
1,10
1,50
2,20
1,52
1,03
8,00
2,25
18,00
1,55
13,00
2,5
2,25
1,50
2,60
1,38
5,20
2,40
1,07
+65
4,50
3,60
1,90
2,00
1,25
1,35
3,20
1,55
2,15
1,15
4,10
1,85
7,00
2,45
9,00
2,5
1,75
1,95
2,25
1,50
2,60
1,60
1,60
+79
uto 20:45
3,60
3,30
2,25
1,70
1,35
1,40
4,30
1,55
2,15
1,30
2,90
2,00
4,50
2,80
7,00
2,5
1,60
2,20
2,70
1,35
2,30
1,50
1,80
+79
Bonus tip - Košarka
Osnovna ponuda
1
X
2
1X
X2
12
F2
1. Poluvrijeme
I1
IX
I2
I1X
IX2
I12
2. Poluvrijeme
II1
IIX
II2
2P1X
2PX2
2P12
Poluvrijeme/Kraj
1-1
1-X
1-2
X-1
X-X
X-2
2-1
2-X
2-2
Konačni pobjednik
A1
A2
1,95
16,00
2,20
1,75
1,95
-
-
1,90
8,00
2,00
1,54
1,60
-
1,85
8,00
1,90
1,50
1,54
-
2,20
28,00
5,75
19,00
70,00
20,50
5,75
28,00
2,45
1,70
2,00
+21
Bonus tip - Tenis
Osnovna ponuda
1
2
1. set
IS1
IS2
1. set / kraj
1/1
1/2
2/1
2/2
Točan rezultat
2:0
2:1
1:2
0:2
Broj setova
T2S
T3S
1,45
3,00
1,50
2,40
1,70
7,50
5,50
3,40
2,10
3,50
4,40
4,70
1,50
2,30
+13
Top ponuda
Osnovna ponuda
1
X
2
1X
X2
12
F2
3,00
-
1,50
-
-
-
-
7,50
4,50
1,55
2,85
1,15
1,30
2,50
1,70
3,80
6,80
1,15
2,45
1,35
2,80
1,40
-
3,50
-
-
-
-
uto 18:30
8,50
4,20
1,55
2,85
1,15
1,30
2,50
1,65
4,00
7,00
1,15
2,55
1,35
2,70
1,45
20,00
3,90
1,35
3,30
-
-
sre 01:30
4,30
3,50
2,10
1,90
1,30
1,40
3,80
Fudbal - EP-Kvalifikacije
Osnovna ponuda
1
X
2
1X
X2
12
F2
Daje/ne daje gol
1D
1N
2D
2N
1D2D
1D2N
1N2D
1N2N
Zbir golova
L1
L2
Oba daju gol i 3+
GG3+
Ne
Poluvrijeme ili kraj
1
X
2
1,60
3,60
6,00
1,11
2,25
1,26
2,60
1,15
4,10
1,80
1,80
2,10
2,05
8,00
8,00
2,5
1,80
1,90
2,50
1,40
1,40
1,70
3,00
+75
1,55
3,70
6,50
1,09
2,36
1,25
2,50
1,15
4,10
1,90
1,70
2,30
1,95
8,00
7,00
2,5
1,60
2,20
2,90
1,30
1,35
1,80
3,10
+77
14,00
6,00
1,20
4,20
-
1,11
1,50
2,40
1,45
1,03
7,20
2,55
18,00
1,50
11,00
2,5
2,10
1,65
2,90
1,30
5,00
2,30
1,10