NAJTIPOVANIJI - Fudbal
Osnovna ponuda
1
X
2
1X
X2
12
F2
Daje/ne daje gol
1D
1N
2D
2N
1D2D
1D2N
1N2D
1N2N
Zbir golova
L1
L2
Oba daju gol i 3+
GG3+
Ne
Poluvrijeme ili kraj
1
X
2
1,10
9,00
20,00
-
6,21
1,04
1,25
1,02
9,00
1,80
1,80
1,90
1,85
17,00
17,00
3,5
2,15
1,55
2,15
1,55
1,05
2,50
5,50
+78
2,20
3,20
3,30
1,30
1,62
1,32
4,10
1,25
3,20
1,32
2,80
1,70
3,50
4,30
9,00
2,5
1,90
1,80
2,15
1,55
1,80
1,50
2,30
+76
2,30
3,10
3,20
1,32
1,57
1,34
4,30
1,27
3,10
1,40
2,50
1,85
3,20
4,40
8,00
2,5
1,65
2,10
2,40
1,45
1,85
1,50
2,25
+76
1,65
3,60
5,10
1,13
2,11
1,25
2,70
1,15
4,10
1,65
2,00
1,90
2,30
7,00
9,00
2,5
1,65
2,10
2,60
1,38
1,45
1,65
2,90
+66
1,35
4,50
8,50
1,04
2,94
1,16
1,90
1,05
6,00
1,80
1,80
1,90
1,90
11,00
11,00
2,5
2,00
1,70
2,40
1,45
1,22
2,00
4,00
+66
NAJTIPOVANIJI - Košarka
Osnovna ponuda
1
X
2
1X
X2
12
F2
1. Poluvrijeme
I1
IX
I2
I1X
IX2
I12
2. Poluvrijeme
II1
IIX
II2
2P1X
2PX2
2P12
Poluvrijeme/Kraj
1-1
1-X
1-2
X-1
X-X
X-2
2-1
2-X
2-2
Konačni pobjednik
A1
A2
1,15
18,00
5,40
1,08
4,15
-
-
1,25
8,50
4,00
1,09
2,72
-
1,25
8,50
3,25
1,09
2,35
-
1,30
30,00
15,00
17,00
99,00
35,00
4,30
35,00
6,80
1,10
5,00
+25
1,30
16,00
3,60
1,20
2,94
-
-
1,40
8,00
3,15
1,19
2,26
-
1,40
8,00
2,70
1,19
2,02
-
1,50
32,00
12,00
17,50
95,00
31,00
4,60
35,00
4,50
1,25
3,20
+26
3,60
16,00
1,30
2,94
1,20
-
-
3,15
8,00
1,40
2,26
1,19
-
2,70
8,00
1,40
2,02
1,19
-
4,50
35,00
4,60
31,00
95,00
17,50
12,00
32,00
1,50
3,20
1,25
+23
NAJTIPOVANIJI - Tenis
Osnovna ponuda
1
2
1. set
IS1
IS2
1. set / kraj
1/1
1/2
2/1
2/2
Tačan rezultat
3:0
3:1
3:2
2:3
1:3
0:3
Hendikep gemova
H1
H2
1,10
5,80
1,15
4,70
1,20
15,00
6,30
7,00
1,50
3,75
8,00
15,00
17,00
23,00
-6,5
1,65
2,10
+12
1,10
5,80
1,15
4,70
1,20
15,00
6,30
7,00
1,50
3,75
8,00
15,00
17,00
23,00
-6,5
1,65
2,10
+12
4,70
1,15
4,00
1,20
6,50
6,20
11,00
1,25
+5,5
1,85
1,85
+13
Ova web stranica koristi vlastite kolačiće (cookies) i kolačiće trećih strana kako bi svojim korisnicima pružila bolje mogućnosti pretraživanja i ponudila im usluge prilagođene njihovim vlastitim potrebama i interesima. Korišćenjem naših usluga izražavate svoj pristanak na korišćenje kolačića.
Što je „kolačić“ (cookie)? Razumijem