ATP-Atlanta kvalifikacije
Osnovna ponuda
1
2
1. set
IS1
IS2
Točan rezultat
2:0
2:1
1:2
0:2
Hendikep gemova
H1
H2
Zbir gemova
MANJE
VECE
1,05
7,80
1,10
5,80
1,20
5,00
11,00
13,00
+3
2,30
1,55
2,20
1,60
4,30
4,00
3,50
2,30
+2,5
1,90
1,80
22,5
1,85
1,85
+9
2,20
1,60
2,10
1,65
+2
Tvrda podloga
ATP-Bastad
Osnovna ponuda
1
2
1. set
IS1
IS2
1. set / kraj
1/1
1/2
2/1
2/2
Točan rezultat
2:0
2:1
1:2
0:2
Broj setova
T2S
T3S
1,70
2,00
1,75
1,95
2,10
6,50
6,50
2,40
2,80
3,50
3,50
3,60
1,60
2,10
+11
Zemlja
ATP-Bastad parovi
Osnovna ponuda
1
2
1. set
IS1
IS2
Točan rezultat
2:0
2:1
1:2
0:2
2,20
1,60
2,10
1,65
4,10
3,90
3,50
2,40
+3
Zemlja
ATP-Gstaad
Osnovna ponuda
1
2
1. set
IS1
IS2
1. set / kraj
1/1
1/2
2/1
2/2
Točan rezultat
2:0
2:1
1:2
0:2
1,30
3,20
1,35
2,90
1,55
7,50
5,50
4,10
1,80
3,60
5,00
6,00
+4
2,40
1,50
2,30
1,55
3,00
5,50
7,50
1,80
4,50
4,20
3,50
2,20
+4
2,70
1,40
2,55
1,45
3,60
5,50
7,50
1,65
4,90
4,70
3,50
2,00
+4
2,20
1,60
2,10
1,65
2,60
6,00
7,00
2,00
4,10
3,90
3,50
2,40
+4
1,70
2,00
1,75
1,95
2,10
6,50
6,50
2,40
2,80
3,50
3,50
3,60
+4
1,55
2,30
1,60
2,20
1,90
7,00
6,00
2,70
2,30
3,50
4,00
4,30
+4
1,30
3,20
1,35
2,90
1,55
7,50
5,50
4,10
1,80
3,60
5,00
6,00
+4
1,35
2,90
1,40
2,70
1,60
7,50
5,50
3,80
1,90
3,50
4,80
5,50
+4
Zemlja
ATP-Gstaad kvalifikacije
Osnovna ponuda
1
2
1. set
IS1
IS2
1. set / kraj
1/1
1/2
2/1
2/2
Točan rezultat
2:0
2:1
1:2
0:2
2,10
1,65
2,00
1,70
2,60
6,00
7,00
2,00
3,80
3,70
3,50
2,60
+4
5,30
1,12
4,40
1,17
6,50
6,00
12,00
1,25
10,00
9,00
4,50
1,30
+4
1,40
2,70
1,45
2,55
1,65
7,50
5,50
3,60
2,00
3,50
4,70
4,90
+4
2,70
1,40
2,55
1,45
3,60
5,50
7,50
1,65
4,90
4,70
3,50
2,00
+4
Zemlja
Ova web stranica koristi vlastite kolačiće (cookies) i kolačiće trećih strana kako bi svojim korisnicima pružila bolje mogućnosti pretraživanja i ponudila im usluge prilagođene njihovim vlastitim potrebama i interesima. Korišćenjem naših usluga izražavate svoj pristanak na korišćenje kolačića.
Što je „kolačić“ (cookie)? Razumijem