ATP-Chengdu kvalifikacije
Osnovna ponuda
1
2
1. set
IS1
IS2
1. set / kraj
1/1
1/2
2/1
2/2
Točan rezultat
2:0
2:1
1:2
0:2
Broj setova
T2S
T3S
1,01
11,00
1,03
9,00
1,04
20,00
9,50
12,00
1,07
6,20
17,00
21,00
1,03
7,00
+5
1,85
1,85
1,85
1,85
2,20
6,50
6,50
2,20
3,20
3,50
3,50
3,20
1,65
2,00
+8
2,00
1,70
1,95
1,75
2,40
6,50
6,50
2,10
3,60
3,50
3,50
2,80
1,60
2,10
+11
1,30
3,20
1,35
2,90
1,55
7,50
5,50
4,10
1,80
3,60
5,00
6,00
1,40
2,50
+12
1,25
3,60
1,30
3,20
1,45
9,00
5,50
4,60
1,60
3,70
6,00
7,00
1,35
2,70
+12
5,30
1,12
4,40
1,17
6,50
6,00
12,00
1,25
10,00
9,00
4,50
1,30
1,20
3,60
+12
Tvrda podloga
ATP-Metz
Osnovna ponuda
1
2
1. set
IS1
IS2
1. set / kraj
1/1
1/2
2/1
2/2
Točan rezultat
2:0
2:1
1:2
0:2
Zbir gemova
MANJE
VECE
1,80
1,90
1,85
1,85
2,20
6,50
6,50
2,20
3,10
3,50
3,50
3,30
22.5
1,85
1,85
+8
1,95
1,75
1,90
1,80
2,40
6,50
6,50
2,10
3,40
3,50
3,50
3,00
+4
Tvrda podloga
ATP-Metz parovi
Osnovna ponuda
1
2
1. set
IS1
IS2
Točan rezultat
2:0
2:1
1:2
0:2
1,20
4,00
1,25
3,55
1,50
4,00
6,50
8,00
+3
Tvrda podloga
ATP-St. Petersburg
Osnovna ponuda
1
2
1. set
IS1
IS2
1. set / kraj
1/1
1/2
2/1
2/2
Točan rezultat
2:0
2:1
1:2
0:2
Broj setova
T2S
T3S
1,65
2,10
1,70
2,00
2,00
7,00
6,00
2,60
2,60
3,50
3,70
3,80
1,60
2,10
+13
1,15
4,70
1,20
4,00
1,30
11,00
6,00
6,00
1,40
4,20
7,50
9,00
1,25
3,20
+12
Tvrda podloga
ATP-St. Petersburg parovi
Osnovna ponuda
1
2
1. set
IS1
IS2
Točan rezultat
2:0
2:1
1:2
0:2
1,40
2,70
1,45
2,55
2,00
3,50
4,70
4,90
+3
Tvrda podloga
Ova web stranica koristi vlastite kolačiće (cookies) i kolačiće trećih strana kako bi svojim korisnicima pružila bolje mogućnosti pretraživanja i ponudila im usluge prilagođene njihovim vlastitim potrebama i interesima. Korišćenjem naših usluga izražavate svoj pristanak na korišćenje kolačića.
Što je „kolačić“ (cookie)? Razumijem