ATP-Australian Open
Osnovna ponuda
1
2
1. set
IS1
IS2
1. set / kraj
1/1
1/2
2/1
2/2
Tačan rezultat
3:0
3:1
3:2
2:3
1:3
0:3
Hendikep gemova
H1
H2
1,10
5,80
1,15
4,70
1,20
15,00
6,30
7,00
1,50
3,75
8,00
15,00
17,00
23,00
-6,5
1,65
2,10
+12
1,10
5,80
1,15
4,70
1,20
15,00
6,30
7,00
1,50
3,75
8,00
15,00
17,00
23,00
-6,5
1,65
2,10
+12
1,35
2,90
1,40
2,70
1,60
7,50
5,50
3,80
2,50
3,50
6,00
8,00
7,50
9,00
-4,5
1,80
1,90
+12
1,25
3,60
1,30
3,20
1,45
9,00
5,50
4,60
2,15
3,50
6,00
9,50
9,50
11,00
-5,5
1,80
1,90
+12
1,85
1,85
1,85
1,85
2,20
6,50
6,50
2,20
4,50
5,00
5,50
5,50
5,00
4,50
+8
7,80
1,05
5,80
1,10
8,00
7,00
17,00
1,15
35,00
23,00
20,00
10,00
4,00
1,35
+6,5
1,95
1,75
+11
2,20
1,60
2,10
1,65
2,60
6,00
7,00
2,00
5,50
5,50
7,00
5,75
4,00
3,75
+2,5
1,85
1,85
+12
1,07
6,80
1,12
5,30
1,17
17,00
6,50
7,50
1,40
3,75
9,00
19,00
21,00
30,00
-7,5
1,90
1,80
+12
5,30
1,12
4,40
1,17
6,50
6,00
12,00
1,25
19,00
15,00
13,00
7,00
3,75
1,60
+7,5
1,85
1,85
+12
1,30
3,20
1,35
2,90
1,55
7,50
5,50
4,10
2,30
3,50
6,00
9,00
8,50
10,00
-5,5
1,95
1,75
+12
1,75
1,95
1,80
1,90
2,10
6,50
6,50
2,40
4,35
4,50
5,50
5,75
5,00
5,00
+4
4,00
1,20
3,55
1,25
5,00
6,00
10,00
1,35
12,50
11,00
10,00
6,00
3,50
2,00
+4
Tvrda podloga
ATP-Australian Open parovi
Osnovna ponuda
1
2
1. set
IS1
IS2
1. set / kraj
1/1
1/2
2/1
2/2
Točan rezultat
2:0
2:1
1:2
0:2
2,10
1,65
2,00
1,70
2,60
6,00
7,00
2,00
3,80
3,70
3,50
2,60
+4
2,90
1,35
2,70
1,40
3,80
5,50
7,50
1,60
5,50
4,80
3,50
1,90
+4
1,20
4,00
1,25
3,55
1,35
10,00
6,00
5,00
1,50
4,00
6,50
8,00
+4
1,35
2,90
1,40
2,70
1,60
7,50
5,50
3,80
1,90
3,50
4,80
5,50
+4
4,70
1,15
4,00
1,20
6,00
6,00
11,00
1,30
9,00
7,50
4,20
1,40
+4
3,20
1,30
2,90
1,35
4,10
5,50
7,50
1,55
6,00
5,00
3,60
1,80
+4
1,15
4,70
1,20
4,00
1,30
11,00
6,00
6,00
1,40
4,20
7,50
9,00
+4
2,90
1,35
2,70
1,40
3,80
5,50
7,50
1,60
5,50
4,80
3,50
1,90
+4
1,70
2,00
1,75
1,95
2,10
6,50
6,50
2,40
2,80
3,50
3,50
3,60
+4
1,70
2,00
1,75
1,95
2,10
6,50
6,50
2,40
2,80
3,50
3,50
3,60
+4
Tvrda podloga
Challenge-Koblenz
Osnovna ponuda
1
2
1. set
IS1
IS2
1,50
2,25
1,55
2,15
+2
1,55
2,15
1,60
2,05
+2
1,75
1,85
1,80
1,80
+2
1,35
2,70
1,40
2,50
+2
2,50
1,40
2,40
1,45
+2
1,45
2,40
1,50
2,25
+2
1,60
2,05
1,65
2,00
+2
3,20
1,25
2,90
1,30
+2
Tvrda podloga
Challenge-Koblenz parovi
Osnovna ponuda
1
2
1. set
IS1
IS2
2,15
1,55
2,05
1,60
+2
1,70
1,90
1,75
1,85
+2
2,25
1,50
2,15
1,55
+2
2,70
1,35
2,50
1,40
+2
Tvrda podloga
Zemlja
Ova web stranica koristi vlastite kolačiće (cookies) i kolačiće trećih strana kako bi svojim korisnicima pružila bolje mogućnosti pretraživanja i ponudila im usluge prilagođene njihovim vlastitim potrebama i interesima. Korišćenjem naših usluga izražavate svoj pristanak na korišćenje kolačića.
Što je „kolačić“ (cookie)? Razumijem