ATP-Newport
Osnovna ponuda
1
2
1. set
IS1
IS2
1. set / kraj
1/1
1/2
2/1
2/2
Točan rezultat
2:0
2:1
1:2
0:2
Broj setova
T2S
T3S
2,55
1,45
2,40
1,50
3,40
5,50
7,50
1,70
4,70
4,40
3,50
2,10
1,50
2,30
+13
Trava
ATP-Newport parovi
Osnovna ponuda
1
2
1. set
IS1
IS2
Točan rezultat
2:0
2:1
1:2
0:2
1,80
1,90
1,85
1,85
3,10
3,50
3,50
3,30
+3
Trava
ATP-Umag
Osnovna ponuda
1
2
1. set
IS1
IS2
1. set / kraj
1/1
1/2
2/1
2/2
Točan rezultat
2:0
2:1
1:2
0:2
Broj setova
T2S
T3S
1,75
1,95
1,80
1,90
2,10
6,50
6,50
2,40
3,00
3,50
3,50
3,40
1,65
2,00
+12
Zemlja
Challenge-Gatineau
Osnovna ponuda
1
2
1. set
IS1
IS2
2,40
1,45
2,25
1,50
+2
1,45
2,40
1,50
2,25
+2
1,22
3,40
1,27
3,10
+2
2,70
1,35
2,50
1,40
+2
2,50
1,40
2,40
1,45
+2
1,75
1,85
1,80
1,80
+2
Tvrda podloga
Challenger-San Benedetto
Osnovna ponuda
1
2
1. set
IS1
IS2
1,65
2,00
1,70
1,90
+2
Zemlja
Ova web stranica koristi vlastite kolačiće (cookies) i kolačiće trećih strana kako bi svojim korisnicima pružila bolje mogućnosti pretraživanja i ponudila im usluge prilagođene njihovim vlastitim potrebama i interesima. Korišćenjem naših usluga izražavate svoj pristanak na korišćenje kolačića.
Što je „kolačić“ (cookie)? Razumijem