EP-U19 (ž)
Osnovna ponuda
1
X
2
1X
X2
12
F2
Zbir golova
L1
L2
1. Poluvrijeme
I1
IX
I2
I1X
IX2
I12
Hendikep
H1
H2
Par/Nepar broj golova
PAR
NEPAR
2,20
8,00
1,90
1,73
1,54
-
-
49,5
1,95
1,75
2,15
5,50
2,00
1,55
1,47
-
1,85
1,85
+4
1,30
10,00
4,20
1,15
2,96
-
-
54,5
1,85
1,85
1,40
6,50
3,50
1,15
2,30
-
-3,5
1,80
1,90
1,85
1,85
+5
3,00
9,00
1,50
2,25
1,29
-
-
55,5
1,95
1,75
2,80
6,00
1,60
1,91
1,26
-
+2,5
1,75
1,95
1,85
1,85
+5
4,50
11,00
1,25
3,19
1,12
-
-
54,5
1,95
1,75
3,90
6,50
1,35
2,45
1,12
-
+3,5
1,95
1,75
1,85
1,85
+5
Mađarska
Prvenstvo-U19 (ž)
Osnovna ponuda
1
X
2
1X
X2
12
F2
Zbir golova
L1
L2
Hendikep
H1
H2
Par/Nepar broj golova
PAR
NEPAR
1,40
9,00
3,45
1,21
2,49
-
-
52,5
1,85
1,85
-2,5
1,80
1,90
1,85
1,85
+4
16,00
17,00
1,01
8,24
-
-
-
2,40
8,00
1,75
1,85
1,44
-
-
1,50
8,50
3,05
1,27
2,24
-
-
45,5
1,85
1,85
-2,5
1,95
1,75
1,85
1,85
+4
2,20
8,00
1,90
1,73
1,54
-
-
52,5
1,85
1,85
1,85
1,85
+3
1,60
8,50
2,75
1,35
2,08
-
-
49,5
1,85
1,85
-1,5
1,85
1,85
1,85
1,85
+4
1,70
8,00
2,50
1,40
1,90
-
-
51,5
1,95
1,75
-1,5
1,95
1,75
1,85
1,85
+4
1,65
8,50
2,60
1,38
1,99
-
-
44,5
1,85
1,85
-1,5
1,90
1,80
1,85
1,85
+4
SP-U21 (m)
Osnovna ponuda
1
X
2
1X
X2
12
F2
Zbir golova
L1
L2
1. Poluvrijeme
I1
IX
I2
I1X
IX2
I12
Poluvrijeme/Kraj
1-1
1-X
1-2
X-1
X-X
X-2
2-1
2-X
2-2
Hendikep
H1
H2
1,10
13,00
8,00
1,01
4,95
-
-
53,5
1,95
1,75
1,15
8,50
6,50
1,01
3,60
-
1,20
30,00
20,00
12,00
85,00
45,00
8,00
30,00
12,00
-6,5
1,90
1,80
+6
16,00
17,00
1,01
8,24
-
-
-
58,5
1,85
1,85
11,00
12,00
1,02
-
-
-
20,00
30,00
11,00
70,00
100,00
14,00
45,00
30,00
1,03
+19,5
1,85
1,85
+6
14,00
17,00
1,02
7,68
-
-
-
53,5
1,85
1,85
10,00
11,00
1,04
5,24
-
-
20,00
30,00
11,00
70,00
100,00
14,00
45,00
30,00
1,03
+8,5
1,95
1,75
+6
3,80
9,00
1,35
2,67
1,17
-
-
54,5
1,75
1,95
3,30
6,50
1,45
2,20
1,20
-
6,00
24,00
6,00
23,00
65,00
12,00
11,00
23,00
1,50
+3,5
1,75
1,95
+6
3,00
9,00
1,50
2,25
1,29
-
-
60,5
1,95
1,75
2,80
6,00
1,60
1,91
1,26
-
5,00
23,00
5,50
18,00
55,00
15,00
8,50
22,00
1,70
+2,5
1,75
1,95
+6
1,05
15,00
11,00
-
6,35
-
-
50,5
1,85
1,85
1,10
8,00
8,50
-
4,12
-
1,12
28,00
39,00
14,50
90,00
50,00
9,00
28,00
15,00
-7,5
1,75
1,95
+6
Alžir
Ova web stranica koristi vlastite kolačiće (cookies) i kolačiće trećih strana kako bi svojim korisnicima pružila bolje mogućnosti pretraživanja i ponudila im usluge prilagođene njihovim vlastitim potrebama i interesima. Korišćenjem naših usluga izražavate svoj pristanak na korišćenje kolačića.
Što je „kolačić“ (cookie)? Razumijem