Austrija 1 (m)
Osnovna ponuda
1
X
2
1X
X2
12
F2
Zbir golova
L1
L2
1. Poluvrijeme
I1
IX
I2
I1X
IX2
I12
Hendikep
H1
H2
Par/Nepar broj golova
PAR
NEPAR
sub 18:00
1,20
11,00
5,50
1,08
3,67
-
-
55,5
1,95
1,75
1,30
7,00
4,20
1,10
2,60
-
-4,5
1,85
1,85
1,85
1,85
+5
1,55
8,00
2,90
1,30
2,13
-
-
50,5
1,85
1,85
1,65
6,00
2,65
1,30
1,85
-
-1,5
1,85
1,85
1,85
1,85
+5
1,25
9,50
4,80
1,10
3,19
-
-
52,5
1,85
1,85
1,35
6,50
3,90
1,12
2,45
-
-3,5
1,75
1,95
1,85
1,85
+5
2,50
8,00
1,70
1,90
1,40
-
-
55,5
1,90
1,80
2,40
5,50
1,80
1,67
1,36
-
+1,5
1,70
2,00
1,85
1,85
+5
Češka 1 (m)
Osnovna ponuda
1
X
2
1X
X2
12
F2
Zbir golova
L1
L2
1. Poluvrijeme
I1
IX
I2
I1X
IX2
I12
Hendikep
H1
H2
Par/Nepar broj golova
PAR
NEPAR
3,70
10,00
1,35
2,70
1,19
-
-
53,5
1,85
1,85
3,30
6,50
1,45
2,20
1,20
-
+3,5
1,75
1,95
1,85
1,85
+5
sub 17:00
1,45
9,00
3,20
1,25
2,36
-
-
48,5
1,75
1,95
1,55
6,00
2,90
1,23
1,96
-
-2,5
1,95
1,75
1,85
1,85
+5
sub 18:30
1,50
8,00
3,10
1,26
2,23
-
-
55,5
1,95
1,75
1,60
6,00
2,80
1,26
1,91
-
-1,5
1,75
1,95
1,85
1,85
+5
1,17
11,00
6,00
1,06
3,88
-
-
1,01
17,00
16,00
-
8,24
-
-
5,50
11,00
1,20
3,67
1,08
-
-
Danska 1 (m)
Osnovna ponuda
1
X
2
1X
X2
12
F2
Zbir golova
L1
L2
1. Poluvrijeme
I1
IX
I2
I1X
IX2
I12
Poluvrijeme/Kraj
1-1
1-X
1-2
X-1
X-X
X-2
2-1
2-X
2-2
Hendikep
H1
H2
1,35
10,00
3,70
1,19
2,70
-
-
53,5
1,90
1,80
1,45
6,50
3,30
1,20
2,20
-
1,50
23,00
11,00
12,00
65,00
23,00
6,00
24,00
6,00
-3,5
1,95
1,75
+8
1,50
9,00
3,00
1,29
2,25
-
-
1,60
6,00
2,80
1,26
1,91
-
1,70
22,00
8,50
15,00
55,00
18,00
5,50
23,00
5,00
+4
Danska 1 (ž)
Osnovna ponuda
1
X
2
1X
X2
12
F2
Zbir golova
L1
L2
1. Poluvrijeme
I1
IX
I2
I1X
IX2
I12
Poluvrijeme/Kraj
1-1
1-X
1-2
X-1
X-X
X-2
2-1
2-X
2-2
Hendikep
H1
H2
9,50
14,00
1,07
5,66
-
-
-
50,5
1,95
1,75
7,50
8,00
1,12
3,87
-
-
17,00
28,00
9,00
60,00
87,00
14,00
39,00
28,00
1,15
+6,5
1,90
1,80
+6
1,35
10,00
3,70
1,19
2,70
-
-
49,5
1,85
1,85
1,45
6,50
3,30
1,20
2,20
-
1,50
23,00
11,00
12,00
65,00
23,00
6,00
24,00
6,00
-2,5
1,70
2,00
+6
4,50
11,00
1,25
3,19
1,12
-
-
3,90
6,50
1,35
2,45
1,12
-
7,00
25,00
6,30
25,00
70,00
13,00
15,00
25,00
1,45
+4
2,40
8,00
1,75
1,85
1,44
-
-
2,25
5,50
1,90
1,60
1,41
-
3,20
20,00
5,20
16,50
45,00
16,00
6,50
20,00
2,20
+4
3,45
9,00
1,40
2,49
1,21
-
-
3,20
6,00
1,50
2,10
1,20
-
5,50
24,00
6,00
20,00
63,00
14,00
9,00
22,00
1,55
+4
1,25
11,00
4,50
1,12
3,19
-
-
1,35
6,50
3,90
1,12
2,45
-
1,45
25,00
15,00
13,00
70,00
25,00
6,30
25,00
7,00
+4
Danska 2 (m)
Osnovna ponuda
1
X
2
1X
X2
12
F2
1. Poluvrijeme
I1
IX
I2
I1X
IX2
I12
Par/Nepar broj golova
PAR
NEPAR
1,03
16,00
13,00
-
7,17
-
-
1,06
9,00
10,00
-
4,74
-
1,85
1,85
+3
1,07
14,00
9,50
-
5,66
-
-
1,12
8,00
7,50
-
3,87
-
1,85
1,85
+3
2,70
9,00
1,60
2,08
1,36
-
-
2,60
5,50
1,70
1,77
1,30
-
1,85
1,85
+3
3,00
9,00
1,50
2,25
1,29
-
-
2,80
6,00
1,60
1,91
1,26
-
1,85
1,85
+3
Ova web stranica koristi vlastite kolačiće (cookies) i kolačiće trećih strana kako bi svojim korisnicima pružila bolje mogućnosti pretraživanja i ponudila im usluge prilagođene njihovim vlastitim potrebama i interesima. Korišćenjem naših usluga izražavate svoj pristanak na korišćenje kolačića.
Što je „kolačić“ (cookie)? Razumijem