Austrija 1 (m)
Osnovna ponuda
1
X
2
1X
X2
12
F2
1. Poluvrijeme
I1
IX
I2
I1X
IX2
I12
Par/Nepar broj golova
PAR
NEPAR
1,60
8,50
2,75
1,35
2,08
-
-
1,70
5,50
2,60
1,30
1,77
-
1,85
1,85
+3
3,45
9,00
1,40
2,49
1,21
-
-
3,20
6,00
1,50
2,10
1,20
-
1,85
1,85
+3
1,20
11,00
5,50
1,08
3,67
-
-
1,30
7,00
4,20
1,10
2,60
-
1,85
1,85
+3
2,20
8,00
1,90
1,73
1,54
-
-
2,15
5,50
2,00
1,55
1,47
-
1,85
1,85
+3
1,25
11,00
4,50
1,12
3,19
-
-
1,35
6,50
3,90
1,12
2,45
-
1,85
1,85
+3
Češka 1 (m)
Osnovna ponuda
1
X
2
1X
X2
12
F2
1. Poluvrijeme
I1
IX
I2
I1X
IX2
I12
Par/Nepar broj golova
PAR
NEPAR
1,35
9,00
3,80
1,17
2,67
-
-
1,45
6,50
3,30
1,20
2,20
-
1,85
1,85
+3
sre 18:15
3,05
8,00
1,50
2,21
1,26
-
-
2,80
6,00
1,60
1,91
1,26
-
1,85
1,85
+3
Danska 1 (m)
Osnovna ponuda
1
X
2
1X
X2
12
F2
Zbir golova
L1
L2
1. Poluvrijeme
I1
IX
I2
I1X
IX2
I12
Poluvrijeme/Kraj
1-1
1-X
1-2
X-1
X-X
X-2
2-1
2-X
2-2
Hendikep
H1
H2
3,40
10,00
1,40
2,54
1,23
-
-
54,5
1,95
1,75
3,20
6,00
1,50
2,10
1,20
-
5,50
24,00
6,00
20,00
63,00
14,00
9,00
22,00
1,55
+2,5
1,85
1,85
+6
2,30
8,50
1,80
1,81
1,49
-
-
2,20
5,50
1,95
1,57
1,45
-
3,00
20,00
5,00
16,50
40,00
15,50
6,00
20,00
2,30
+4
3,20
9,00
1,45
2,36
1,25
-
-
2,90
6,00
1,55
1,96
1,23
-
5,50
23,00
6,00
20,00
60,00
15,00
9,00
22,00
1,65
+4
3,00
9,00
1,50
2,25
1,29
-
-
2,80
6,00
1,60
1,91
1,26
-
5,00
23,00
5,50
18,00
55,00
15,00
8,50
22,00
1,70
+4
1,70
8,50
2,50
1,42
1,93
-
-
1,80
5,50
2,40
1,36
1,67
-
2,10
20,00
6,50
16,00
45,00
17,00
5,50
20,00
3,30
+4
Francuska 1 (m)
Osnovna ponuda
1
X
2
1X
X2
12
F2
1. Poluvrijeme
I1
IX
I2
I1X
IX2
I12
Poluvrijeme/Kraj
1-1
1-X
1-2
X-1
X-X
X-2
2-1
2-X
2-2
Par/Nepar broj golova
PAR
NEPAR
1,40
9,00
3,50
1,21
2,52
-
-
1,50
6,00
3,20
1,20
2,10
-
1,55
22,00
9,00
14,00
63,00
20,00
6,00
24,00
5,50
1,85
1,85
+4
5,50
11,00
1,20
3,67
1,08
-
-
4,20
7,00
1,30
2,60
1,10
-
9,00
25,00
6,50
26,00
75,00
13,00
15,00
25,00
1,35
1,85
1,85
+4
1,07
14,00
9,50
-
5,66
-
-
1,12
8,00
7,50
-
3,87
-
1,15
28,00
39,00
14,00
87,00
60,00
9,00
28,00
17,00
1,85
1,85
+4
1,10
13,00
8,00
1,01
4,95
-
-
1,15
8,50
6,50
1,01
3,60
-
1,20
30,00
20,00
12,00
85,00
45,00
8,00
30,00
12,00
1,85
1,85
+4
1,35
10,00
3,70
1,19
2,70
-
-
1,45
6,50
3,30
1,20
2,20
-
1,50
23,00
11,00
12,00
65,00
23,00
6,00
24,00
6,00
1,85
1,85
+4
1,02
17,00
14,00
-
7,68
-
-
1,04
11,00
10,00
-
5,24
-
1,03
30,00
45,00
14,00
100,00
70,00
11,00
30,00
20,00
1,85
1,85
+4
1,35
9,00
3,90
1,17
2,72
-
-
1,45
6,50
3,30
1,20
2,20
-
1,50
23,00
11,00
12,00
65,00
23,00
6,00
24,00
6,00
1,85
1,85
+4
Island 1 (m)
Osnovna ponuda
1
X
2
1X
X2
12
F2
Zbir golova
L1
L2
1. Poluvrijeme
I1
IX
I2
I1X
IX2
I12
Hendikep
H1
H2
Par/Nepar broj golova
PAR
NEPAR
1,30
10,00
4,20
1,15
2,96
-
-
53,5
1,75
1,95
1,40
6,50
3,50
1,15
2,30
-
-3,5
1,75
1,95
1,85
1,85
+5
sre 20:30
1,15
13,00
6,00
1,06
4,11
-
-
Ova web stranica koristi vlastite kolačiće (cookies) i kolačiće trećih strana kako bi svojim korisnicima pružila bolje mogućnosti pretraživanja i ponudila im usluge prilagođene njihovim vlastitim potrebama i interesima. Korišćenjem naših usluga izražavate svoj pristanak na korišćenje kolačića.
Što je „kolačić“ (cookie)? Razumijem