Austrija 1 (m)
Osnovna ponuda
1
X
2
1X
X2
12
F2
Zbir golova
L1
L2
1. Poluvrijeme
I1
IX
I2
I1X
IX2
I12
Hendikep
H1
H2
Par/Nepar broj golova
PAR
NEPAR
1,35
8,50
4,00
1,16
2,72
-
-
49,5
1,85
1,85
1,45
6,50
3,30
1,20
2,20
-
-3,5
1,95
1,75
1,85
1,85
+5
Češka 1 (m)
Osnovna ponuda
1
X
2
1X
X2
12
F2
Zbir golova
L1
L2
1. Poluvrijeme
I1
IX
I2
I1X
IX2
I12
Hendikep
H1
H2
Par/Nepar broj golova
PAR
NEPAR
1,20
11,00
5,50
1,08
3,67
-
-
56,5
1,80
1,90
1,30
7,00
4,20
1,10
2,60
-
-4,5
1,85
1,85
1,85
1,85
+5
Danska 1 (m)
Osnovna ponuda
1
X
2
1X
X2
12
F2
Zbir golova
L1
L2
1. Poluvrijeme
I1
IX
I2
I1X
IX2
I12
Poluvrijeme/Kraj
1-1
1-X
1-2
X-1
X-X
X-2
2-1
2-X
2-2
Hendikep
H1
H2
2,55
9,00
1,65
1,99
1,39
-
-
56,5
1,75
1,95
2,50
5,50
1,75
1,72
1,33
-
3,50
20,00
5,50
18,00
45,00
15,00
7,00
20,00
2,00
+1,5
1,80
1,90
+8
1,25
11,00
4,50
1,12
3,19
-
-
54,5
1,90
1,80
1,35
6,50
3,90
1,12
2,45
-
1,45
25,00
15,00
13,00
70,00
25,00
6,30
25,00
7,00
-4,5
2,00
1,70
+8
Danska 1 (ž)
Osnovna ponuda
1
X
2
1X
X2
12
F2
Zbir golova
L1
L2
1. Poluvrijeme
I1
IX
I2
I1X
IX2
I12
Poluvrijeme/Kraj
1-1
1-X
1-2
X-1
X-X
X-2
2-1
2-X
2-2
Hendikep
H1
H2
1,05
15,00
11,00
-
6,35
-
-
49,5
1,90
1,80
1,10
8,00
8,50
-
4,12
-
1,12
28,00
39,00
14,50
90,00
50,00
9,00
28,00
15,00
-7,5
1,80
1,90
+6
Danska 2 (m)
Osnovna ponuda
1
X
2
1X
X2
12
F2
Zbir golova
L1
L2
1. Poluvrijeme
I1
IX
I2
I1X
IX2
I12
Poluvrijeme/Kraj
1-1
1-X
1-2
X-1
X-X
X-2
2-1
2-X
2-2
Hendikep
H1
H2
5,70
10,00
1,20
3,63
1,07
-
-
53,5
1,85
1,85
4,20
7,00
1,30
2,60
1,10
-
9,00
25,00
6,50
26,00
75,00
13,00
15,00
25,00
1,35
+4,5
1,85
1,85
+6
4,80
10,00
1,25
3,24
1,11
-
-
54,5
1,85
1,85
3,90
6,50
1,35
2,45
1,12
-
7,00
25,00
6,30
25,00
70,00
13,00
15,00
25,00
1,45
+3,5
1,90
1,80
+6
Ova web stranica koristi vlastite kolačiće (cookies) i kolačiće trećih strana kako bi svojim korisnicima pružila bolje mogućnosti pretraživanja i ponudila im usluge prilagođene njihovim vlastitim potrebama i interesima. Korišćenjem naših usluga izražavate svoj pristanak na korišćenje kolačića.
Što je „kolačić“ (cookie)? Razumijem