Evropsko prvenstvo (m)
Osnovna ponuda
1
2
1. set
IS1
IS2
Hendikep setova
1
2
Zbir poena
Manje
Više
Par/Nepar broj poena
PAR
NEPAR
10,00
1,02
6,80
1,07
+2,5
3,20
1,30
129,5
1,85
1,85
1,85
1,85
+5
6,80
1,07
4,70
1,15
+2,5
1,95
1,75
142,5
1,85
1,85
1,85
1,85
+5
4,70
1,15
3,60
1,25
+2,5
1,65
2,10
173,5
1,85
1,85
1,85
1,85
+5
10,00
1,02
7,80
1,05
+2,5
2,70
1,40
133,5
1,85
1,85
1,85
1,85
+5
1,70
2,00
1,80
1,90
184,5
1,85
1,85
1,85
1,85
+4
1,05
8,20
1,15
4,70
-2,5
1,60
2,20
136,5
1,85
1,85
1,85
1,85
+5
2,00
1,70
1,90
1,80
+1,5
1,55
2,30
183,5
1,85
1,85
1,85
1,85
+5
5,80
1,10
4,00
1,20
+2,5
2,00
1,70
141,5
1,85
1,85
1,85
1,85
+5
Prvenstvo Azije (m)
Osnovna ponuda
1
2
1. set
IS1
IS2
1,10
5,00
1,20
4,00
+2
Iran
Svjetski Kup (Ž)
Osnovna ponuda
1
2
1. set
IS1
IS2
1,80
1,80
1,90
1,90
+2
Japan
Ova web stranica koristi vlastite kolačiće (cookies) i kolačiće trećih strana kako bi svojim korisnicima pružila bolje mogućnosti pretraživanja i ponudila im usluge prilagođene njihovim vlastitim potrebama i interesima. Korišćenjem naših usluga izražavate svoj pristanak na korišćenje kolačića.
Što je „kolačić“ (cookie)? Razumijem