Osnovna ponuda
1
2
4,70
1,15
+13
2,20
1,60
+13
2,30
1,55
+13
1. set
IS1
IS2
4,00
1,20
+13
2,10
1,65
+13
2,20
1,60
+13
1. set / kraj
1/1
1/2
2/1
2/2
6,50
6,20
11,00
1,25
+13
2,60
6,00
7,00
2,00
+13
2,70
6,00
7,00
1,90
+13
Točan rezultat
2:0
2:1
1:2
0:2
11,00
8,00
4,50
1,30
+13
4,20
3,75
3,50
2,40
+13
4,50
3,75
3,50
2,30
+13
Broj setova
T2S
T3S
1,25
3,20
+13
1,55
2,15
+13
1,55
2,15
+13
Ova web stranica koristi vlastite kolačiće (cookies) i kolačiće trećih strana kako bi svojim korisnicima pružila bolje mogućnosti pretraživanja i ponudila im usluge prilagođene njihovim vlastitim potrebama i interesima. Korišćenjem naših usluga izražavate svoj pristanak na korišćenje kolačića.
Što je „kolačić“ (cookie)? Razumijem