Osnovna ponuda
1
2
4,70
1,15
+13
2,20
1,60
+13
2,30
1,55
+13
1,20
4,00
+13
2,70
1,40
+13
1,35
2,90
+13
1,90
1,80
+9
1. set
IS1
IS2
4,00
1,20
+13
2,10
1,65
+13
2,20
1,60
+13
1,25
3,55
+13
2,55
1,45
+13
1,40
2,70
+13
1,85
1,85
+9
1. set / kraj
1/1
1/2
2/1
2/2
6,50
6,20
11,00
1,25
+13
2,60
6,00
7,00
2,00
+13
2,70
6,00
7,00
1,90
+13
1,35
10,00
6,00
5,00
+13
2,10
6,50
6,50
2,40
+12
3,60
5,50
7,50
1,65
+13
1,60
7,50
5,50
3,80
+13
2,20
6,50
6,50
2,20
+9
Točan rezultat
2:0
2:1
1:2
0:2
11,00
8,00
4,50
1,30
+13
4,20
3,75
3,50
2,40
+13
4,50
3,75
3,50
2,30
+13
1,45
4,00
7,00
8,00
+13
2,80
3,50
3,50
3,70
+12
5,00
4,50
3,50
2,00
+13
1,80
3,75
5,00
5,50
+13
3,30
3,50
3,50
3,10
+9
Broj setova
T2S
T3S
1,25
3,20
+13
1,55
2,15
+13
1,55
2,15
+13
1,30
2,90
+13
1,50
2,25
+13
1,45
2,40
+13
1,65
2,00
+9
Ova web stranica koristi vlastite kolačiće (cookies) i kolačiće trećih strana kako bi svojim korisnicima pružila bolje mogućnosti pretraživanja i ponudila im usluge prilagođene njihovim vlastitim potrebama i interesima. Korišćenjem naših usluga izražavate svoj pristanak na korišćenje kolačića.
Što je „kolačić“ (cookie)? Razumijem