Osnovna ponuda
1
X
2
1X
X2
12
F2
1,45
16,00
2,80
1,33
2,38
-
-
+5
1. Poluvrijeme
I1
IX
I2
I1X
IX2
I12
1,55
8,00
2,60
1,30
1,96
-
+5
Poluvrijeme/Kraj
1-1
1-X
1-2
X-1
X-X
X-2
2-1
2-X
2-2
1,65
31,00
10,00
17,00
85,00
26,00
5,50
26,00
3,40
+5
Konačni pobjednik
A1
A2
1,40
2,50
+5
Par/Nepar broj poena
PAR
NEPAR
1,85
1,85
+5
Ova web stranica koristi vlastite kolačiće (cookies) i kolačiće trećih strana kako bi svojim korisnicima pružila bolje mogućnosti pretraživanja i ponudila im usluge prilagođene njihovim vlastitim potrebama i interesima. Korišćenjem naših usluga izražavate svoj pristanak na korišćenje kolačića.
Što je „kolačić“ (cookie)? Razumijem