Osnovna ponuda
1
X
2
1X
X2
12
F2
1,55
4,30
4,30
1,14
2,15
1,14
-
+9
sre 19:00
1,45
4,50
5,00
1,10
2,37
1,12
-
+9
2,00
4,00
2,75
1,33
1,63
1,16
-
+9
1,50
4,70
4,30
1,14
2,25
1,11
-
+9
sre 19:00
2,15
3,90
2,55
1,39
1,54
1,17
-
+9
1,70
4,30
3,50
1,22
1,93
1,14
-
+9
2,60
4,00
2,10
1,58
1,38
1,16
-
+9
Konačni pobjednik
A1
A2
1,30
2,90
+9
sre 19:00
1,25
3,20
+9
1,55
2,15
+9
1,25
3,20
+9
sre 19:00
1,70
1,90
+9
1,40
2,50
+9
2,00
1,65
+9
Zbir golova
L1
L2
5,5
1,45
2,55
+9
5,5
1,65
2,10
+9
5,5
1,60
2,20
+9
sre 19:00
4,5
1,70
2,00
+9
5,5
1,65
2,10
+9
sre 19:00
5,5
1,55
2,30
+9
5,5
1,60
2,20
+9
Tip 1 = manje, tip 2 = više
Hendikep
H1
H2
-1,5
1,90
1,70
+9
-1,5
2,70
1,35
+9
-1,5
1,85
1,75
+9
sre 19:00
-1,5
2,90
1,30
+9
+1,5
1,35
2,70
+9
sre 19:00
-1,5
1,75
1,85
+9
-1,5
2,15
1,55
+9
1. trećina
I1
IX
I2
1X
X2
12
2,00
2,50
4,50
1,11
1,61
1,38
+9
sre 19:00
1,85
2,70
5,20
1,10
1,78
1,36
+9
2,65
2,35
3,10
1,25
1,34
1,43
+9
1,90
2,70
4,20
1,12
1,64
1,31
+9
sre 19:00
2,85
2,30
2,95
1,27
1,29
1,45
+9
2,20
2,50
3,70
1,17
1,49
1,38
+9
3,05
2,30
2,75
1,31
1,25
1,45
+9
Ova web stranica koristi vlastite kolačiće (cookies) i kolačiće trećih strana kako bi svojim korisnicima pružila bolje mogućnosti pretraživanja i ponudila im usluge prilagođene njihovim vlastitim potrebama i interesima. Korišćenjem naših usluga izražavate svoj pristanak na korišćenje kolačića.
Što je „kolačić“ (cookie)? Razumijem