Osnovna ponuda
1
X
2
1X
X2
12
F2
sre 19:00
2,55
4,00
2,15
1,56
1,40
1,17
-
+11
3,20
4,20
1,80
1,82
1,26
1,15
-
+11
1,50
4,60
4,40
1,13
2,25
1,12
-
+11
1,85
4,30
3,00
1,29
1,77
1,14
-
+11
2,10
4,10
2,60
1,39
1,59
1,16
-
+11
1,90
4,20
2,90
1,31
1,72
1,15
-
+11
1,90
4,20
2,90
1,31
1,72
1,15
-
+11
Konačni pobjednik
A1
A2
sre 19:00
1,90
1,70
+11
2,25
1,50
+11
1,25
3,20
+11
1,50
2,25
+11
1,65
2,00
+11
1,55
2,15
+11
1,55
2,15
+11
Zbroj golova
L1
L2
3,5
3,20
1,30
+11
4,5
2,00
1,70
+11
5,5
1,60
2,20
+11
3,5
2,90
1,35
+11
4,5
1,95
1,75
+11
5,5
1,55
2,30
+11
4,5
2,20
1,60
+11
5,5
1,70
2,00
+11
6,5
1,30
3,20
+11
3,5
3,20
1,30
+11
4,5
2,00
1,70
+11
5,5
1,60
2,20
+11
sre 19:00
3,5
3,20
1,30
+11
sre 19:00
4,5
2,00
1,70
+11
sre 19:00
5,5
1,60
2,20
+11
3,5
2,70
1,40
+11
4,5
1,90
1,80
+11
5,5
1,50
2,40
+11
3,5
3,50
1,25
+11
4,5
2,10
1,65
+11
5,5
1,65
2,10
+11
Tip 1 = manje, tip 2 = više
Hendikep
H1
H2
-1,5
2,70
1,35
+11
-1,5
2,40
1,45
+11
-1,5
2,40
1,45
+11
-1,5
1,85
1,75
+11
sre 19:00
+1,5
1,30
2,90
+11
+1,5
1,45
2,40
+11
-1,5
2,40
1,45
+11
1. trećina
I1
IX
I2
1X
X2
12
sre 19:00
3,00
2,30
2,80
1,30
1,26
1,45
+11
3,40
2,50
2,35
1,43
1,21
1,38
+11
1,90
2,60
4,30
1,10
1,62
1,32
+11
2,40
2,50
3,30
1,22
1,41
1,38
+11
2,70
2,35
3,05
1,26
1,33
1,43
+11
2,45
2,45
3,25
1,22
1,40
1,40
+11
2,45
2,45
3,25
1,22
1,40
1,40
+11
Ova web stranica koristi vlastite kolačiće (cookies) i kolačiće trećih strana kako bi svojim korisnicima pružila bolje mogućnosti pretraživanja i ponudila im usluge prilagođene njihovim vlastitim potrebama i interesima. Korišćenjem naših usluga izražavate svoj pristanak na korišćenje kolačića.
Što je „kolačić“ (cookie)? Razumijem