Osnovna ponuda
1
X
2
1X
X2
12
F2
sre 19:00
1,60
4,20
4,00
1,16
2,05
1,14
-
+12
2,20
3,90
2,50
1,41
1,52
1,17
-
+12
1,50
4,60
4,40
1,13
2,25
1,12
-
+12
Konačni pobjednik
A1
A2
sre 19:00
1,35
2,70
+12
1,70
1,90
+12
1,25
3,20
+12
Zbir golova
L1
L2
sre 19:00
3,5
2,90
1,35
+12
sre 19:00
4,5
1,95
1,75
+12
sre 19:00
5,5
1,55
2,30
+12
sre 19:00
6,5
1,20
4,00
+12
3,5
3,50
1,25
+12
4,5
2,10
1,65
+12
5,5
1,65
2,10
+12
6,5
1,25
3,50
+12
3,5
2,90
1,35
+12
4,5
1,95
1,75
+12
5,5
1,55
2,30
+12
6,5
1,20
4,00
+12
Tip 1 = manje, tip 2 = više
Hendikep
H1
H2
sre 19:00
-1,5
2,00
1,65
+12
-1,5
1,85
1,75
+12
-1,5
2,90
1,30
+12
1. trećina
I1
IX
I2
1X
X2
12
sre 19:00
2,05
2,50
4,20
1,13
1,57
1,38
+12
2,90
2,20
3,05
1,25
1,28
1,49
+12
1,90
2,60
4,30
1,10
1,62
1,32
+12
Ova web stranica koristi vlastite kolačiće (cookies) i kolačiće trećih strana kako bi svojim korisnicima pružila bolje mogućnosti pretraživanja i ponudila im usluge prilagođene njihovim vlastitim potrebama i interesima. Korišćenjem naših usluga izražavate svoj pristanak na korišćenje kolačića.
Što je „kolačić“ (cookie)? Razumijem