Osnovna ponuda
1
X
2
1X
X2
12
F2
1,85
13,00
2,05
1,62
1,77
-
-
+6
2,25
13,00
1,70
1,92
1,50
-
-
+6
Konačni pobjednik
A1
A2
1,75
1,85
+6
2,05
1,62
+6
Hendikep
H1
H2
+2,5
1,85
1,85
+6
+8,5
1,30
3,30
+6
-7,5
3,30
1,30
+6
-1,5
1,90
1,80
+6
Zbroj poena
L1
L2
164,5
1,85
1,85
+6
168,5
1,85
1,85
+6
Par/Nepar broj poena
PAR
NEPAR
1,85
1,85
+6
1,85
1,85
+6
Ova web stranica koristi vlastite kolačiće (cookies) i kolačiće trećih strana kako bi svojim korisnicima pružila bolje mogućnosti pretraživanja i ponudila im usluge prilagođene njihovim vlastitim potrebama i interesima. Korišćenjem naših usluga izražavate svoj pristanak na korišćenje kolačića.
Što je „kolačić“ (cookie)? Razumijem