Osnovna ponuda
1
X
2
1X
X2
12
F2
1,75
4,20
3,65
1,24
1,95
1,18
-
+14
čet 19:00
2,30
3,90
2,50
1,45
1,52
1,20
-
+13
2,05
4,00
2,95
1,36
1,70
1,21
-
+14
čet 19:00
1,55
4,50
4,60
1,15
2,27
1,16
-
+14
2,25
3,90
2,65
1,43
1,58
1,22
-
+14
2,10
3,90
2,90
1,36
1,66
1,22
-
+14
1,65
4,50
4,00
1,21
2,12
1,17
-
+14
Konačni pobjednik
A1
A2
1,45
2,40
+14
čet 19:00
1,75
1,85
+13
1,60
2,05
+14
čet 19:00
1,30
2,90
+14
1,70
1,90
+14
1,65
2,00
+14
1,35
2,70
+14
Zbir golova
L1
L2
3,5
4,50
1,15
+14
4,5
2,40
1,50
+14
5,5
1,80
1,90
+14
6,5
1,40
2,70
+14
3,5
3,20
1,30
+14
4,5
2,00
1,70
+14
5,5
1,60
2,20
+14
6,5
1,20
4,00
+14
3,5
3,20
1,30
+14
4,5
2,00
1,70
+14
5,5
1,60
2,20
+14
6,5
1,20
4,00
+14
3,5
3,20
1,30
+14
4,5
2,00
1,70
+14
5,5
1,60
2,20
+14
6,5
1,20
4,00
+14
3,5
3,50
1,25
+14
4,5
2,10
1,65
+14
5,5
1,65
2,10
+14
6,5
1,25
3,50
+14
čet 19:00
3,5
2,90
1,35
+14
čet 19:00
4,5
1,95
1,75
+14
čet 19:00
5,5
1,55
2,30
+14
čet 19:00
6,5
1,20
4,00
+14
čet 19:00
3,5
2,40
1,50
+13
čet 19:00
4,5
1,80
1,90
+13
čet 19:00
5,5
1,40
2,70
+13
Tip 1 = manje, tip 2 = više
Hendikep
H1
H2
-1,5
2,05
1,60
+14
-1,5
2,70
1,35
+14
-1,5
2,70
1,35
+14
-1,5
2,25
1,50
+14
-1,5
3,20
1,25
+14
čet 19:00
-1,5
1,90
1,70
+14
čet 19:00
-1,5
3,20
1,25
+13
1. trećina
I1
IX
I2
1X
X2
12
2,35
2,45
3,50
1,20
1,43
1,40
+14
čet 19:00
2,95
2,20
3,00
1,26
1,27
1,49
+13
2,70
2,30
3,15
1,24
1,33
1,45
+14
čet 19:00
2,00
2,60
4,10
1,13
1,59
1,34
+14
2,80
2,30
3,00
1,26
1,30
1,45
+14
2,75
2,30
3,05
1,25
1,31
1,45
+14
2,20
2,45
3,80
1,16
1,49
1,39
+14
Ova web stranica koristi vlastite kolačiće (cookies) i kolačiće trećih strana kako bi svojim korisnicima pružila bolje mogućnosti pretraživanja i ponudila im usluge prilagođene njihovim vlastitim potrebama i interesima. Korišćenjem naših usluga izražavate svoj pristanak na korišćenje kolačića.
Što je „kolačić“ (cookie)? Razumijem