Osnovna ponuda
1
X
2
1X
X2
12
F2
2,40
4,00
2,30
1,50
1,46
1,17
-
+14
2,00
4,00
2,80
1,33
1,65
1,17
-
+14
sub 18:00
2,40
4,00
2,30
1,50
1,46
1,17
-
+14
1,55
4,70
4,00
1,17
2,16
1,12
-
+14
sub 18:00
2,85
4,10
1,95
1,68
1,32
1,16
-
+13
1,85
4,10
3,10
1,27
1,77
1,16
-
+14
ned 17:00
1,75
4,30
3,30
1,24
1,87
1,14
-
+14
Konačni pobjednik
A1
A2
1,80
1,80
+14
1,55
2,15
+14
sub 18:00
1,80
1,80
+14
1,30
2,90
+14
sub 18:00
2,05
1,60
+13
1,50
2,25
+14
ned 17:00
1,45
2,40
+14
Zbir golova
L1
L2
3,5
3,20
1,30
+14
4,5
2,00
1,70
+14
5,5
1,60
2,20
+14
6,5
1,20
4,00
+14
3,5
3,50
1,25
+14
4,5
2,10
1,65
+14
5,5
1,65
2,10
+14
6,5
1,25
3,50
+14
3,5
3,20
1,30
+14
4,5
2,00
1,70
+14
5,5
1,60
2,20
+14
6,5
1,20
4,00
+14
ned 17:00
3,5
2,90
1,35
+14
ned 17:00
4,5
1,95
1,75
+14
ned 17:00
5,5
1,55
2,30
+14
ned 17:00
6,5
1,20
4,00
+14
3,5
2,90
1,35
+14
4,5
1,95
1,75
+14
5,5
1,55
2,30
+14
6,5
1,20
4,00
+14
sub 18:00
3,5
2,55
1,45
+13
sub 18:00
4,5
1,85
1,85
+13
sub 18:00
5,5
1,45
2,55
+13
sub 18:00
3,5
3,50
1,25
+14
sub 18:00
4,5
2,10
1,65
+14
sub 18:00
5,5
1,65
2,10
+14
sub 18:00
6,5
1,25
3,50
+14
Tip 1 = manje, tip 2 = više
Hendikep
H1
H2
-1,5
1,90
1,70
+14
-1,5
2,40
1,45
+14
-1,5
2,70
1,35
+14
ned 17:00
-1,5
2,25
1,50
+14
+1,5
1,25
3,20
+14
sub 18:00
+1,5
1,40
2,50
+13
sub 18:00
+1,5
1,25
3,20
+14
1. trećina
I1
IX
I2
1X
X2
12
2,95
2,30
2,85
1,29
1,27
1,45
+14
2,65
2,35
3,10
1,25
1,34
1,43
+14
sub 18:00
2,95
2,30
2,85
1,29
1,27
1,45
+14
2,00
2,70
3,90
1,15
1,60
1,32
+14
sub 18:00
3,25
2,40
2,50
1,38
1,22
1,41
+13
2,40
2,45
3,40
1,21
1,42
1,40
+14
ned 17:00
2,30
2,50
3,50
1,20
1,45
1,38
+14
Ova web stranica koristi vlastite kolačiće (cookies) i kolačiće trećih strana kako bi svojim korisnicima pružila bolje mogućnosti pretraživanja i ponudila im usluge prilagođene njihovim vlastitim potrebama i interesima. Korišćenjem naših usluga izražavate svoj pristanak na korišćenje kolačića.
Što je „kolačić“ (cookie)? Razumijem