Osnovna ponuda
1
X
2
1X
X2
12
F2
1,75
4,50
3,20
1,26
1,87
1,13
-
+14
2,30
3,90
2,40
1,45
1,49
1,17
-
+14
2,45
3,90
2,25
1,50
1,43
1,17
-
+14
Konačni pobjednik
A1
A2
1,45
2,40
+14
1,75
1,85
+14
1,90
1,70
+14
Zbir golova
L1
L2
3,5
4,50
1,15
+14
4,5
2,40
1,50
+14
5,5
1,80
1,90
+14
6,5
1,40
2,70
+14
3,5
4,00
1,20
+14
4,5
2,20
1,60
+14
5,5
1,70
2,00
+14
6,5
1,30
3,20
+14
3,5
4,00
1,20
+14
4,5
2,20
1,60
+14
5,5
1,70
2,00
+14
6,5
1,30
3,20
+14
Tip 1 = manje, tip 2 = više
Hendikep
H1
H2
-1,5
3,20
1,25
+14
+1,5
1,25
3,20
+14
-1,5
2,25
1,50
+14
1. trećina
I1
IX
I2
1X
X2
12
2,30
2,60
3,30
1,22
1,45
1,36
+14
2,95
2,20
3,00
1,26
1,27
1,49
+14
2,95
2,30
2,85
1,29
1,27
1,45
+14
Ova web stranica koristi vlastite kolačiće (cookies) i kolačiće trećih strana kako bi svojim korisnicima pružila bolje mogućnosti pretraživanja i ponudila im usluge prilagođene njihovim vlastitim potrebama i interesima. Korišćenjem naših usluga izražavate svoj pristanak na korišćenje kolačića.
Što je „kolačić“ (cookie)? Razumijem