Osnovna ponuda
1
X
2
1X
X2
12
F2
2,00
4,20
2,70
1,35
1,64
1,15
-
+14
sub 19:45
2,10
4,20
2,50
1,40
1,57
1,14
-
+14
3,10
4,40
1,80
1,82
1,28
1,14
-
+14
1,75
4,50
3,20
1,26
1,87
1,13
-
+13
ned 15:45
2,35
3,80
2,35
1,45
1,45
1,17
-
+12
Konačni pobjednik
A1
A2
sub 19:45
1,65
2,00
+14
1,45
2,40
+13
ned 15:45
1,80
1,80
+12
Zbir golova
L1
L2
sub 19:45
3,5
2,90
1,35
+14
sub 19:45
4,5
1,95
1,75
+14
sub 19:45
5,5
1,55
2,30
+14
sub 19:45
6,5
1,20
4,00
+14
4,5
2,90
1,35
+13
5,5
1,95
1,75
+13
6,5
1,55
2,30
+13
3,5
4,00
1,20
+14
4,5
2,20
1,60
+14
5,5
1,70
2,00
+14
6,5
1,30
3,20
+14
3,5
4,00
1,20
+14
4,5
2,30
1,55
+14
5,5
1,75
1,95
+14
6,5
1,35
2,90
+14
ned 15:45
3,5
2,70
1,40
+12
ned 15:45
4,5
1,90
1,80
+12
ned 15:45
5,5
1,50
2,40
+12
Tip 1 = manje, tip 2 = više
Hendikep
H1
H2
sub 19:45
-1,5
2,90
1,30
+14
-1,5
2,25
1,50
+13
+1,5
1,45
2,40
+14
-1,5
2,70
1,35
+14
1. trećina
I1
IX
I2
1X
X2
12
2,60
2,40
3,10
1,25
1,35
1,41
+14
sub 19:45
2,70
2,35
3,05
1,26
1,33
1,43
+14
3,20
2,60
2,35
1,43
1,23
1,35
+14
2,30
2,60
3,30
1,22
1,45
1,36
+13
ned 15:45
2,95
2,20
2,95
1,26
1,26
1,47
+12
Ova web stranica koristi vlastite kolačiće (cookies) i kolačiće trećih strana kako bi svojim korisnicima pružila bolje mogućnosti pretraživanja i ponudila im usluge prilagođene njihovim vlastitim potrebama i interesima. Korišćenjem naših usluga izražavate svoj pristanak na korišćenje kolačića.
Što je „kolačić“ (cookie)? Razumijem