Osnovna ponuda
1
X
2
1X
X2
12
F2
3,10
3,20
2,10
1,57
1,27
1,25
3,80
+5
2,25
3,10
2,90
1,30
1,50
1,27
4,20
+5
1,80
3,20
4,10
1,15
1,80
1,25
3,10
+5
2,05
3,10
3,30
1,23
1,60
1,26
3,70
+5
2,15
2,90
3,30
1,23
1,54
1,30
4,00
+5
1,80
3,30
4,00
1,16
1,81
1,24
3,10
+5
2,75
3,10
2,35
1,46
1,34
1,27
4,40
+5
2,25
3,10
2,90
1,30
1,50
1,27
4,20
+5
1,85
3,30
3,70
1,19
1,74
1,23
3,20
+5
1,85
3,20
3,90
1,17
1,76
1,25
3,20
+5
Daje/ne daje gol
1D
1N
2D
2N
1D2D
1D2N
1N2D
1N2N
1,52
2,20
1,32
2,80
2,10
4,30
3,00
6,00
+5
1,35
2,70
1,50
2,25
2,10
3,10
4,10
6,00
+5
1,22
3,40
1,55
2,15
1,90
2,70
5,30
7,00
+5
1,27
3,10
1,50
2,25
1,90
2,90
4,70
7,00
+5
1,35
2,70
1,50
2,25
2,10
3,10
4,10
6,00
+5
1,20
3,60
1,55
2,15
1,85
2,60
5,60
8,00
+5
1,45
2,40
1,40
2,50
2,10
3,70
3,40
6,00
+5
1,35
2,70
1,50
2,25
2,10
3,10
4,10
6,00
+5
1,25
3,20
1,60
2,05
2,00
2,60
5,20
7,00
+5
1,25
3,20
1,60
2,05
2,00
2,60
5,20
7,00
+5
Zbir golova
L1
L2
2,5
1,50
2,25
+5
2,5
1,50
2,25
+5
2,5
1,40
2,50
+5
2,5
1,40
2,50
+5
2,5
1,60
2,05
+5
2,5
1,45
2,40
+5
2,5
1,55
2,15
+5
2,5
1,45
2,40
+5
2,5
1,55
2,15
+5
2,5
1,45
2,40
+5
Oba daju gol i 3+
GG3+
Ne
2,90
1,30
+5
2,90
1,30
+5
2,60
1,38
+5
2,60
1,38
+5
2,90
1,30
+5
2,50
1,40
+5
2,90
1,30
+5
2,90
1,30
+5
2,70
1,35
+5
Tip 1 = oba daju gol i 3 ili više gol. na utak., tip 2 = ostalo (na 90 min.)
Hendikep
H1
HX
H2
1X
X2
12
0:1
3,20
3,50
-
-
1,20
-
+5
0:1
3,20
3,50
-
-
1,20
-
+5
0:1
4,20
3,40
-
-
1,12
-
+5
0:1
4,20
3,40
-
-
1,12
-
+5
0:1
3,10
3,50
-
-
1,22
-
+5
0:1
4,00
3,40
-
-
1,14
-
+5
0:1
3,10
3,50
-
-
1,22
-
+5
1:0
-
3,40
4,40
1,09
-
-
+5
0:1
3,70
3,40
-
-
1,16
-
+5
1:0
-
3,40
3,80
1,15
-
-
+5
Ova web stranica koristi vlastite kolačiće (cookies) i kolačiće trećih strana kako bi svojim korisnicima pružila bolje mogućnosti pretraživanja i ponudila im usluge prilagođene njihovim vlastitim potrebama i interesima. Korišćenjem naših usluga izražavate svoj pristanak na korišćenje kolačića.
Što je „kolačić“ (cookie)? Razumijem