Osnovna ponuda
1
X
2
1X
X2
12
F2
1,25
17,00
4,00
1,16
3,24
-
-
+15
2,80
16,00
1,45
2,38
1,33
-
-
+6
2,25
13,00
1,70
1,92
1,50
-
-
+6
4,60
17,00
1,20
3,62
1,12
-
-
+6
3,30
16,00
1,35
2,74
1,24
-
-
+6
1,50
15,00
2,65
1,36
2,25
-
-
+6
1,25
17,00
4,00
1,16
3,24
-
-
+6
1,55
15,00
2,50
1,40
2,14
-
-
+6
1,95
13,00
1,95
1,70
1,70
-
-
+6
2,00
13,00
1,90
1,73
1,66
-
-
+6
1. Poluvrijeme
I1
IX
I2
I1X
IX2
I12
1,35
8,50
3,30
1,16
2,38
-
+15
2,60
8,00
1,55
1,96
1,30
-
+6
2,10
8,00
1,80
1,66
1,47
-
+6
3,60
8,50
1,30
2,53
1,13
-
+6
2,80
8,00
1,45
2,07
1,23
-
+6
1,60
8,00
2,45
1,33
1,88
-
+6
1,35
8,50
3,30
1,16
2,38
-
+6
1,65
8,00
2,35
1,37
1,82
-
+6
1,95
7,50
1,95
1,55
1,55
-
+6
1,95
7,50
1,95
1,55
1,55
-
+6
2. Poluvrijeme
II1
IIX
II2
2P1X
2PX2
2P12
1,35
8,50
2,85
1,16
2,13
-
+15
2,35
8,00
1,55
1,82
1,30
-
+6
2,00
8,00
1,75
1,60
1,44
-
+6
3,00
8,50
1,30
2,22
1,13
-
+6
2,60
8,00
1,45
1,96
1,23
-
+6
1,60
8,00
2,20
1,33
1,73
-
+6
1,35
8,50
2,85
1,16
2,13
-
+6
1,65
8,00
2,15
1,37
1,69
-
+6
1,95
7,50
1,95
1,55
1,55
-
+6
1,95
7,50
1,95
1,55
1,55
-
+6
Poluvrijeme/Kraj
1-1
1-X
1-2
X-1
X-X
X-2
2-1
2-X
2-2
1,45
30,00
14,00
17,00
99,00
35,00
4,50
35,00
5,00
+15
3,40
26,00
5,50
26,00
85,00
17,00
10,00
31,00
1,65
+6
2,65
28,00
5,75
21,00
70,00
18,50
6,25
29,00
2,10
+6
6,00
33,00
4,65
35,00
99,00
17,00
15,50
30,00
1,35
+6
4,00
30,00
5,00
30,00
90,00
17,50
12,00
32,00
1,55
+6
1,75
30,00
9,00
17,00
75,00
25,00
5,50
25,00
3,15
+6
1,45
30,00
14,00
17,00
99,00
35,00
4,50
35,00
5,00
+6
1,90
25,00
8,25
17,50
75,00
24,00
5,60
24,00
3,00
+6
2,30
27,00
5,50
19,00
70,00
19,00
5,50
27,00
2,30
+6
2,30
27,00
5,50
19,00
70,00
19,00
5,50
27,00
2,30
+6
Konačni pobjednik
A1
A2
1,20
3,60
+15
2,50
1,40
+6
2,05
1,62
+6
4,10
1,15
+6
2,90
1,30
+6
1,20
3,60
+6
1,80
1,80
+6
1,83
1,77
+6
Ova web stranica koristi vlastite kolačiće (cookies) i kolačiće trećih strana kako bi svojim korisnicima pružila bolje mogućnosti pretraživanja i ponudila im usluge prilagođene njihovim vlastitim potrebama i interesima. Korišćenjem naših usluga izražavate svoj pristanak na korišćenje kolačića.
Što je „kolačić“ (cookie)? Razumijem