Osnovna ponuda
1
X
2
1X
X2
12
F2
1,50
15,00
2,65
1,36
2,25
-
-
+2
1,80
13,00
2,10
1,58
1,81
-
-
+2
5,40
18,00
1,15
4,15
1,08
-
-
+2
1,50
15,00
2,65
1,36
2,25
-
-
+2
2,50
15,00
1,55
2,14
1,40
-
-
+2
1,20
17,00
4,60
1,12
3,62
-
-
+2
2,40
14,00
1,60
2,05
1,44
-
-
+2
1,35
16,00
3,30
1,24
2,74
-
-
+2
1,25
17,00
4,00
1,16
3,24
-
-
+2
Konačni pobjednik
A1
A2
1,45
2,40
+2
1,70
1,90
+2
5,00
1,10
+2
1,45
2,40
+2
2,35
1,47
+2
1,15
4,10
+2
2,20
1,52
+2
1,30
2,90
+2
1,20
3,60
+2
Ova web stranica koristi vlastite kolačiće (cookies) i kolačiće trećih strana kako bi svojim korisnicima pružila bolje mogućnosti pretraživanja i ponudila im usluge prilagođene njihovim vlastitim potrebama i interesima. Korišćenjem naših usluga izražavate svoj pristanak na korišćenje kolačića.
Što je „kolačić“ (cookie)? Razumijem