Osnovna ponuda
1
X
2
1X
X2
12
F2
1,55
15,00
2,50
1,40
2,14
-
-
+5
1,15
18,00
5,40
1,08
4,15
-
-
+5
1,10
18,00
6,80
1,04
4,94
-
-
+5
1,35
16,00
3,30
1,24
2,74
-
-
+5
1,25
17,00
4,00
1,16
3,24
-
-
+5
2,15
13,00
1,75
1,84
1,54
-
-
+5
3,60
16,00
1,30
2,94
1,20
-
-
+5
1,50
15,00
2,65
1,36
2,25
-
-
+5
2,25
13,00
1,70
1,92
1,50
-
-
+5
1. Poluvrijeme
I1
IX
I2
I1X
IX2
I12
1,65
8,00
2,35
1,37
1,82
-
+5
1,25
8,50
4,00
1,09
2,72
-
+5
1,20
9,00
5,20
1,06
3,30
-
+5
1,45
8,00
2,80
1,23
2,07
-
+5
1,35
8,50
3,30
1,16
2,38
-
+5
2,05
8,00
1,85
1,63
1,50
-
+5
3,15
8,00
1,40
2,26
1,19
-
+5
1,60
8,00
2,45
1,33
1,88
-
+5
2,10
8,00
1,80
1,66
1,47
-
+5
2. Poluvrijeme
II1
IIX
II2
2P1X
2PX2
2P12
1,65
8,00
2,15
1,37
1,69
-
+5
1,25
8,50
3,25
1,09
2,35
-
+5
1,20
9,00
4,00
1,06
2,77
-
+5
1,45
8,00
2,60
1,23
1,96
-
+5
1,35
8,50
2,85
1,16
2,13
-
+5
1,95
8,00
1,80
1,57
1,47
-
+5
2,70
8,00
1,40
2,02
1,19
-
+5
1,60
8,00
2,20
1,33
1,73
-
+5
2,00
8,00
1,75
1,60
1,44
-
+5
Poluvrijeme/Kraj
1-1
1-X
1-2
X-1
X-X
X-2
2-1
2-X
2-2
1,90
25,00
8,25
17,50
75,00
24,00
5,60
24,00
3,00
+5
1,30
30,00
15,00
17,00
99,00
35,00
4,30
35,00
6,80
+5
1,20
30,00
15,00
15,00
99,00
37,00
4,50
35,00
7,50
+5
1,55
32,00
12,00
17,50
90,00
30,00
5,00
30,00
4,00
+5
1,45
30,00
14,00
17,00
99,00
35,00
4,50
35,00
5,00
+5
2,55
27,00
5,75
21,00
70,00
18,50
6,25
28,00
2,15
+5
4,50
35,00
4,60
31,00
95,00
17,50
12,00
32,00
1,50
+5
1,75
30,00
9,00
17,00
75,00
25,00
5,50
25,00
3,15
+5
2,65
28,00
5,75
21,00
70,00
18,50
6,25
29,00
2,10
+5
Konačni pobjednik
A1
A2
1,10
5,00
+5
1,06
6,00
+5
1,30
2,90
+5
1,20
3,60
+5
2,00
1,65
+5
3,20
1,25
+5
2,05
1,62
+5
Ova web stranica koristi vlastite kolačiće (cookies) i kolačiće trećih strana kako bi svojim korisnicima pružila bolje mogućnosti pretraživanja i ponudila im usluge prilagođene njihovim vlastitim potrebama i interesima. Korišćenjem naših usluga izražavate svoj pristanak na korišćenje kolačića.
Što je „kolačić“ (cookie)? Razumijem