Osnovna ponuda
1
X
2
1X
X2
12
F2
1,35
16,00
3,30
1,24
2,74
-
-
+2
1,35
16,00
3,30
1,24
2,74
-
-
+2
1,20
17,00
4,60
1,12
3,62
-
-
+2
4,00
17,00
1,25
3,24
1,16
-
-
+2
1,65
14,00
2,30
1,48
1,98
-
-
+2
1,45
16,00
2,80
1,33
2,38
-
-
+2
2,50
15,00
1,55
2,14
1,40
-
-
+2
2,65
15,00
1,50
2,25
1,36
-
-
+2
1,75
13,00
2,15
1,54
1,84
-
-
+2
Konačni pobjednik
A1
A2
1,30
2,90
+2
1,30
2,90
+2
1,15
4,10
+2
3,60
1,20
+2
1,57
2,10
+2
2,35
1,47
+2
2,40
1,45
+2
1,65
2,00
+2
Ova web stranica koristi vlastite kolačiće (cookies) i kolačiće trećih strana kako bi svojim korisnicima pružila bolje mogućnosti pretraživanja i ponudila im usluge prilagođene njihovim vlastitim potrebama i interesima. Korišćenjem naših usluga izražavate svoj pristanak na korišćenje kolačića.
Što je „kolačić“ (cookie)? Razumijem