Osnovna ponuda
1
X
2
1X
X2
12
F2
1,15
13,00
6,20
1,06
4,20
-
-
+10
1,90
8,00
2,20
1,54
1,73
-
-
+9
2,60
8,50
1,65
1,99
1,38
-
-
+10
1,35
9,00
3,80
1,17
2,67
-
-
+6
2,20
8,00
1,90
1,73
1,54
-
-
+6
2,65
8,00
1,65
1,99
1,37
-
-
+6
2,10
7,50
2,00
1,64
1,58
-
-
+6
Zbir golova
L1
L2
54,5
1,80
1,90
+10
55,5
1,80
1,90
+10
1. Poluvrijeme
I1
IX
I2
I1X
IX2
I12
1,20
8,00
5,20
1,04
3,15
-
+10
2,00
5,50
2,15
1,47
1,55
-
+9
2,50
5,50
1,75
1,72
1,33
-
+10
1,45
6,50
3,30
1,20
2,20
-
+6
2,15
5,50
2,00
1,55
1,47
-
+6
2,50
5,50
1,75
1,72
1,33
-
+6
2,20
5,00
2,10
1,53
1,48
-
+6
2. Poluvrijeme
II1
IIX
II2
2P1X
2PX2
2P12
1,25
8,00
4,20
1,06
2,90
-
+10
2,00
5,50
2,15
1,47
1,55
-
+9
2,50
5,50
1,75
1,72
1,33
-
+10
1,45
6,50
3,30
1,20
2,20
-
+6
2,15
5,50
2,00
1,55
1,47
-
+6
2,50
5,50
1,75
1,72
1,33
-
+6
2,20
5,00
2,10
1,53
1,48
-
+6
Poluvrijeme/Kraj
1-1
1-X
1-2
X-1
X-X
X-2
2-1
2-X
2-2
1,25
25,00
20,00
11,00
80,00
35,00
7,50
25,00
10,00
+10
2,45
20,00
5,50
16,00
35,00
16,00
5,00
20,00
2,80
+9
3,50
20,00
5,50
18,00
45,00
15,00
7,00
20,00
2,00
+10
1,50
23,00
11,00
12,00
65,00
23,00
6,00
24,00
6,00
+6
2,80
20,00
5,00
16,00
35,00
16,00
5,50
20,00
2,45
+6
3,50
20,00
5,50
18,00
45,00
15,00
7,00
20,00
2,00
+6
2,65
17,00
5,00
16,00
30,00
15,00
5,20
18,00
2,55
+6
Ova web stranica koristi vlastite kolačiće (cookies) i kolačiće trećih strana kako bi svojim korisnicima pružila bolje mogućnosti pretraživanja i ponudila im usluge prilagođene njihovim vlastitim potrebama i interesima. Korišćenjem naših usluga izražavate svoj pristanak na korišćenje kolačića.
Što je „kolačić“ (cookie)? Razumijem