Osnovna ponuda
1
X
2
1X
X2
12
F2
3,10
8,50
1,50
2,27
1,27
-
-
+6
2,80
8,00
1,60
2,07
1,33
-
-
+6
1,20
11,00
5,50
1,08
3,67
-
-
+6
1,50
8,50
3,10
1,27
2,27
-
-
+6
1,50
9,00
3,00
1,29
2,25
-
-
+6
1,12
13,00
7,00
1,03
4,55
-
-
+6
11,00
15,00
1,05
6,35
-
-
-
+6
1,95
7,50
2,15
1,55
1,67
-
-
+6
1. Poluvrijeme
I1
IX
I2
I1X
IX2
I12
2,80
6,00
1,60
1,91
1,26
-
+6
2,60
5,50
1,70
1,77
1,30
-
+6
1,30
7,00
4,20
1,10
2,60
-
+6
1,60
6,00
2,80
1,26
1,91
-
+6
1,60
6,00
2,80
1,26
1,91
-
+6
1,17
8,00
5,90
1,02
3,40
-
+6
8,50
8,00
1,10
4,12
-
-
+6
2,05
5,00
2,15
1,45
1,50
-
+6
2. Poluvrijeme
II1
IIX
II2
2P1X
2PX2
2P12
2,80
6,00
1,60
1,91
1,26
-
+6
2,60
5,50
1,70
1,77
1,30
-
+6
1,35
7,00
3,60
1,12
2,45
-
+6
1,60
6,00
2,80
1,26
1,91
-
+6
1,60
6,00
2,80
1,26
1,91
-
+6
1,20
8,00
4,50
1,06
2,95
-
+6
7,00
8,00
1,12
3,80
-
-
+6
2,05
5,00
2,15
1,45
1,50
-
+6
Poluvrijeme/Kraj
1-1
1-X
1-2
X-1
X-X
X-2
2-1
2-X
2-2
5,00
23,00
5,50
18,00
55,00
15,00
8,50
22,00
1,70
+6
4,00
20,00
5,50
18,00
50,00
15,00
7,50
20,00
1,90
+6
1,35
25,00
15,00
13,00
75,00
26,00
6,50
25,00
9,00
+6
1,70
22,00
8,50
15,00
55,00
18,00
3,00
23,00
5,00
+6
1,70
22,00
8,50
15,00
55,00
18,00
5,50
23,00
5,00
+6
1,22
26,50
25,00
14,30
82,00
40,00
7,90
26,50
11,50
+6
15,00
28,00
9,00
50,00
90,00
14,50
39,00
28,00
1,12
+6
2,50
19,00
5,50
15,00
30,00
15,00
5,00
18,00
2,70
+6
Poluvrijeme više golova
V1
VX
V2
V1X
VX2
2,30
10,00
1,65
1,52
1,27
+6
2,30
10,00
1,65
1,52
1,27
+6
2,30
10,00
1,65
1,52
1,27
+6
2,30
10,00
1,65
1,52
1,27
+6
2,30
10,00
1,65
1,52
1,27
+6
2,30
10,00
1,65
1,52
1,27
+6
2,30
10,00
1,65
1,52
1,27
+6
2,30
10,00
1,65
1,52
1,27
+6
Ova web stranica koristi vlastite kolačiće (cookies) i kolačiće trećih strana kako bi svojim korisnicima pružila bolje mogućnosti pretraživanja i ponudila im usluge prilagođene njihovim vlastitim potrebama i interesima. Korišćenjem naših usluga izražavate svoj pristanak na korišćenje kolačića.
Što je „kolačić“ (cookie)? Razumijem