Osnovna ponuda
1
X
2
1X
X2
12
F2
4,30
4,70
1,50
2,25
1,14
1,11
-
+13
1,65
4,50
3,60
1,21
2,00
1,13
-
+13
2,15
4,10
2,55
1,41
1,57
1,17
-
+14
pet 18:00
1,75
4,40
3,20
1,25
1,85
1,13
-
+14
2,25
4,10
2,40
1,45
1,51
1,16
-
+14
Konačni pobjednik
A1
A2
3,20
1,25
+13
1,35
2,70
+13
1,70
1,90
+14
pet 18:00
1,45
2,40
+14
1,75
1,85
+14
Zbir golova
L1
L2
4,5
2,55
1,45
+13
5,5
1,85
1,85
+13
6,5
1,45
2,55
+13
4,5
2,55
1,45
+13
5,5
1,85
1,85
+13
6,5
1,45
2,55
+13
3,5
4,00
1,20
+14
4,5
2,20
1,60
+14
5,5
1,70
2,00
+14
6,5
1,30
3,20
+14
3,5
3,50
1,25
+14
4,5
2,10
1,65
+14
5,5
1,65
2,10
+14
6,5
1,25
3,50
+14
pet 18:00
3,5
4,00
1,20
+14
pet 18:00
4,5
2,20
1,60
+14
pet 18:00
5,5
1,70
2,00
+14
pet 18:00
6,5
1,30
3,20
+14
Tip 1 = manje, tip 2 = više
Hendikep
H1
H2
+1,5
1,75
1,85
+13
-1,5
2,05
1,60
+13
-1,5
2,90
1,30
+14
-1,5
2,90
1,30
+14
pet 18:00
-1,5
2,25
1,50
+14
1. trećina
I1
IX
I2
1X
X2
12
4,20
2,70
1,90
1,64
1,12
1,31
+13
2,20
2,55
3,80
1,18
1,52
1,39
+13
2,75
2,35
3,00
1,27
1,32
1,43
+14
pet 18:00
2,30
2,55
3,40
1,21
1,45
1,36
+14
2,80
2,30
3,00
1,26
1,30
1,45
+14
Ova web stranica koristi vlastite kolačiće (cookies) i kolačiće trećih strana kako bi svojim korisnicima pružila bolje mogućnosti pretraživanja i ponudila im usluge prilagođene njihovim vlastitim potrebama i interesima. Korišćenjem naših usluga izražavate svoj pristanak na korišćenje kolačića.
Što je „kolačić“ (cookie)? Razumijem