Osnovna ponuda
1
X
2
1X
X2
12
F2
3,80
4,50
1,60
2,06
1,18
1,13
-
+13
1,45
5,00
4,50
1,12
2,37
1,10
-
+14
4,50
5,00
1,45
2,37
1,12
1,10
-
+13
1,65
4,50
3,60
1,21
2,00
1,13
-
+13
sre 18:00
2,10
4,40
2,50
1,42
1,59
1,14
-
+13
2,05
4,40
2,55
1,40
1,61
1,14
-
+13
2,40
4,10
2,25
1,51
1,45
1,16
-
+7
1,25
7,00
6,00
1,06
3,23
1,03
-
+7
pet 18:00
4,50
5,00
1,45
2,37
1,12
1,10
-
+7
1,20
7,50
7,00
1,03
3,62
1,02
-
+7
1,65
4,70
3,50
1,22
2,01
1,12
-
+7
2,35
4,10
2,35
1,49
1,49
1,17
-
+6
Konačni pobjednik
A1
A2
2,70
1,35
+13
1,25
3,20
+14
3,20
1,25
+13
1,35
2,70
+13
sre 18:00
1,65
2,00
+13
1,65
2,00
+13
1,85
1,75
+7
1,10
5,00
+7
pet 18:00
3,20
1,25
+7
1,10
5,00
+7
1,35
2,70
+7
1,80
1,80
+6
Zbroj golova
L1
L2
3,5
3,20
1,30
+14
4,5
2,00
1,70
+14
5,5
1,60
2,20
+14
6,5
1,20
4,00
+14
4,5
2,10
1,65
+13
5,5
1,65
2,10
+13
6,5
1,25
3,50
+13
4,5
3,20
1,30
+13
5,5
2,00
1,70
+13
6,5
1,60
2,20
+13
sre 18:00
4,5
3,20
1,30
+13
sre 18:00
5,5
2,00
1,70
+13
sre 18:00
6,5
1,60
2,20
+13
3,5
3,20
1,30
+13
4,5
2,00
1,70
+13
5,5
1,60
2,20
+13
4,5
2,70
1,40
+13
5,5
1,90
1,80
+13
6,5
1,50
2,40
+13
Tip 1 = manje, tip 2 = više
Hendikep
H1
H2
-1,5
1,75
1,85
+14
pet 18:00
+1,5
1,85
1,75
+7
-1,5
1,45
2,40
+7
+1,5
1,65
2,00
+13
-1,5
2,70
1,35
+13
-1,5
2,05
1,60
+7
sre 18:00
-1,5
2,90
1,30
+13
+1,5
1,30
2,90
+7
-1,5
2,05
1,60
+13
-1,5
1,35
2,70
+7
+1,5
1,85
1,75
+13
1. trećina
I1
IX
I2
1X
X2
12
3,90
2,60
2,05
1,56
1,15
1,34
+13
1,85
2,80
4,20
1,11
1,68
1,28
+14
4,20
2,80
1,85
1,68
1,11
1,28
+13
2,20
2,55
3,80
1,18
1,52
1,39
+13
sre 18:00
2,70
2,40
2,95
1,27
1,32
1,41
+13
2,65
2,40
3,00
1,26
1,33
1,41
+13
3,00
2,30
2,80
1,30
1,26
1,45
+7
1,45
3,50
5,50
-
2,15
1,15
+7
pet 18:00
4,20
2,80
1,85
1,68
1,11
1,28
+7
1,40
3,80
5,80
-
2,25
1,12
+7
2,20
2,55
3,80
1,18
1,52
1,39
+7
2,85
2,35
2,85
1,29
1,29
1,42
+6
Ova web stranica koristi vlastite kolačiće (cookies) i kolačiće trećih strana kako bi svojim korisnicima pružila bolje mogućnosti pretraživanja i ponudila im usluge prilagođene njihovim vlastitim potrebama i interesima. Korišćenjem naših usluga izražavate svoj pristanak na korišćenje kolačića.
Što je „kolačić“ (cookie)? Razumijem