Osnovna ponuda
1
X
2
1X
X2
12
F2
ned 16:00
1,25
6,00
7,00
1,03
3,23
1,06
-
+7
1,65
4,50
3,60
1,21
2,00
1,13
-
+7
2,45
4,20
2,15
1,55
1,42
1,15
-
+7
1,20
7,00
7,50
1,02
3,62
1,03
-
+7
2,40
4,20
2,20
1,53
1,44
1,15
-
+7
4,10
5,00
1,50
2,25
1,15
1,10
-
+7
Konačni pobjednik
A1
A2
ned 16:00
1,10
5,00
+7
1,35
2,70
+7
1,90
1,70
+7
1,10
5,00
+7
1,90
1,70
+7
3,20
1,25
+7
Hendikep
H1
H2
-1,5
1,35
2,70
+7
+1,5
1,30
2,90
+7
+1,5
1,75
1,85
+7
ned 16:00
-1,5
1,45
2,40
+7
-1,5
2,05
1,60
+7
+1,5
1,30
2,90
+7
1. trećina
I1
IX
I2
1X
X2
12
ned 16:00
1,45
3,50
5,50
-
2,15
1,15
+7
2,20
2,55
3,80
1,18
1,52
1,39
+7
3,00
2,35
2,75
1,32
1,27
1,43
+7
1,40
3,80
5,80
-
2,25
1,12
+7
3,00
2,30
2,80
1,30
1,26
1,45
+7
4,20
2,70
1,90
1,64
1,12
1,31
+7
Prva trećina / Kraj
1-1
1-X
1-2
X-1
X-X
X-2
2-1
2-X
2-2
ned 16:00
1,50
17,00
24,00
5,40
9,00
12,00
13,00
17,00
10,00
+7
2,40
14,00
20,00
5,00
8,00
8,00
12,00
13,00
6,60
+7
4,30
13,00
14,00
6,00
7,00
5,30
15,00
13,00
3,70
+7
1,40
18,00
24,00
5,50
10,00
12,00
13,00
17,00
11,00
+7
4,20
13,00
14,00
5,90
7,00
5,30
15,00
13,00
3,80
+7
7,50
14,00
12,00
8,40
8,50
5,00
21,00
14,00
2,05
+7
Ova web stranica koristi vlastite kolačiće (cookies) i kolačiće trećih strana kako bi svojim korisnicima pružila bolje mogućnosti pretraživanja i ponudila im usluge prilagođene njihovim vlastitim potrebama i interesima. Korišćenjem naših usluga izražavate svoj pristanak na korišćenje kolačića.
Što je „kolačić“ (cookie)? Razumijem