Osnovna ponuda
1
X
2
1X
X2
12
F2
2,75
17,00
1,67
2,35
1,50
-
-
+40
1. Poluvrijeme
I1
IX
I2
I1X
IX2
I12
2,20
8,00
1,75
1,73
1,44
-
+40
2. Poluvrijeme
II1
IIX
II2
2P1X
2PX2
2P12
2,05
8,00
1,75
1,63
1,44
-
+40
Poluvrijeme/Kraj
1-1
1-X
1-2
X-1
X-X
X-2
2-1
2-X
2-2
2,80
28,00
5,75
25,00
75,00
18,00
6,25
29,00
2,05
+40
Konačni pobjednik
A1
A2
2,30
1,55
+40
Ova web stranica koristi vlastite kolačiće (cookies) i kolačiće trećih strana kako bi svojim korisnicima pružila bolje mogućnosti pretraživanja i ponudila im usluge prilagođene njihovim vlastitim potrebama i interesima. Korišćenjem naših usluga izražavate svoj pristanak na korišćenje kolačića.
Što je „kolačić“ (cookie)? Razumijem