Osnovna ponuda
1
X
2
1X
X2
12
F2
2,00
3,90
2,80
1,32
1,63
1,17
-
+9
2,25
3,80
2,45
1,41
1,49
1,17
-
+9
5,10
4,50
1,45
2,39
1,10
1,13
-
+8
1,55
4,30
4,30
1,14
2,15
1,14
-
+9
1,55
4,50
4,10
1,15
2,15
1,12
-
+9
1,30
5,50
6,30
1,05
2,94
1,08
-
+9
2,55
3,60
2,30
1,49
1,40
1,21
-
+8
2,35
3,80
2,35
1,45
1,45
1,17
-
+9
ned 09:00
2,35
3,80
2,35
1,45
1,45
1,17
-
+6
2,45
3,90
2,25
1,50
1,43
1,17
-
+6
1,90
4,00
3,00
1,29
1,71
1,16
-
+7
1,75
4,10
3,40
1,23
1,86
1,16
-
+7
4,00
4,20
1,60
2,05
1,16
1,14
-
+6
2,20
3,70
2,65
1,38
1,54
1,20
-
+7
Konačni pobjednik
A1
A2
1,55
2,15
+9
3,20
1,25
+8
1,30
2,90
+9
1,80
1,80
+9
ned 09:00
1,80
1,80
+6
1,50
2,25
+7
1,45
2,40
+7
2,70
1,35
+6
Zbir golova
L1
L2
4,5
2,30
1,55
+9
4,5
2,30
1,55
+9
4,5
1,55
2,30
+8
4,5
1,85
1,85
+9
4,5
1,75
1,95
+9
4,5
1,80
1,90
+9
4,5
1,90
1,80
+9
4,5
1,65
2,10
+8
Tip 1 = manje, tip 2 = više
Hendikep
H1
H2
-1,5
1,90
1,70
+9
-1,5
1,55
2,15
+9
-1,5
2,70
1,35
+9
-1,5
3,20
1,25
+9
-1,5
1,90
1,70
+9
-1,5
2,25
1,50
+7
-1,5
2,90
1,30
+9
-1,5
2,40
1,45
+7
-1,5
2,90
1,30
+7
1. trećina
I1
IX
I2
1X
X2
12
2,70
2,30
3,15
1,24
1,33
1,45
+9
2,90
2,25
3,00
1,27
1,29
1,47
+9
5,20
2,70
1,85
1,78
1,10
1,36
+8
2,00
2,50
4,50
1,11
1,61
1,38
+9
2,00
2,60
4,10
1,13
1,59
1,34
+9
1,60
3,30
4,50
1,08
1,90
1,18
+9
3,00
2,30
2,80
1,30
1,26
1,45
+8
2,95
2,20
2,95
1,26
1,26
1,47
+9
ned 09:00
2,95
2,20
2,95
1,26
1,26
1,47
+6
2,95
2,30
2,85
1,29
1,27
1,45
+6
2,50
2,40
3,25
1,22
1,38
1,41
+7
2,35
2,45
3,50
1,20
1,43
1,40
+7
4,20
2,50
2,05
1,57
1,13
1,38
+6
2,85
2,25
3,05
1,26
1,29
1,47
+7
Ova web stranica koristi vlastite kolačiće (cookies) i kolačiće trećih strana kako bi svojim korisnicima pružila bolje mogućnosti pretraživanja i ponudila im usluge prilagođene njihovim vlastitim potrebama i interesima. Korišćenjem naših usluga izražavate svoj pristanak na korišćenje kolačića.
Što je „kolačić“ (cookie)? Razumijem