Osnovna ponuda
1
X
2
1X
X2
12
F2
2,35
3,50
2,50
1,41
1,46
1,21
-
+11
5,60
5,20
1,35
2,70
1,07
1,09
-
+11
1,45
5,00
4,50
1,12
2,37
1,10
-
+11
2,50
3,70
2,30
1,49
1,42
1,20
-
+11
1,45
4,80
4,70
1,11
2,37
1,11
-
+11
2,30
3,80
2,40
1,43
1,47
1,17
-
+11
1,75
4,10
3,40
1,23
1,86
1,16
-
+11
2,45
4,00
2,20
1,52
1,42
1,16
-
+10
2,10
3,90
2,65
1,36
1,58
1,17
-
+12
Konačni pobjednik
A1
A2
Zbroj golova
L1
L2
3,5
2,55
1,45
+10
4,5
1,85
1,85
+10
5,5
1,45
2,55
+10
3,5
2,20
1,60
+11
4,5
1,70
2,00
+11
5,5
1,30
3,20
+11
3,5
2,90
1,35
+12
4,5
1,95
1,75
+12
5,5
1,55
2,30
+12
6,5
1,20
4,00
+12
4,5
4,50
1,15
+11
5,5
2,40
1,50
+11
6,5
1,80
1,90
+11
3,5
2,30
1,55
+11
4,5
1,75
1,95
+11
5,5
1,35
2,90
+11
3,5
2,10
1,65
+11
4,5
1,65
2,10
+11
5,5
1,25
3,50
+11
3,5
2,70
1,40
+11
4,5
1,90
1,80
+11
5,5
1,50
2,40
+11
Tip 1 = manje, tip 2 = više
Hendikep
H1
H2
-1,5
3,20
1,25
+11
-1,5
2,70
1,35
+12
+1,5
2,05
1,60
+11
-1,5
1,75
1,85
+11
+1,5
1,25
3,20
+11
-1,5
2,25
1,50
+11
-1,5
3,20
1,25
+11
1. trećina
I1
IX
I2
1X
X2
12
2,95
2,20
3,00
1,26
1,27
1,49
+11
4,20
3,20
1,65
1,80
1,09
1,18
+11
1,85
2,80
4,20
1,11
1,68
1,28
+11
2,95
2,30
2,85
1,29
1,27
1,45
+11
1,85
2,70
5,20
1,10
1,78
1,36
+11
2,95
2,20
3,00
1,26
1,27
1,49
+11
2,35
2,45
3,50
1,20
1,43
1,40
+11
3,05
2,25
2,85
1,29
1,26
1,47
+10
2,80
2,30
3,00
1,26
1,30
1,45
+12
Ova web stranica koristi vlastite kolačiće (cookies) i kolačiće trećih strana kako bi svojim korisnicima pružila bolje mogućnosti pretraživanja i ponudila im usluge prilagođene njihovim vlastitim potrebama i interesima. Korišćenjem naših usluga izražavate svoj pristanak na korišćenje kolačića.
Što je „kolačić“ (cookie)? Razumijem