Osnovna ponuda
1
X
2
1X
X2
12
F2
1,75
4,10
3,75
1,23
1,96
1,19
-
+13
1,65
4,20
4,20
1,18
2,10
1,18
-
+13
2,40
3,80
2,50
1,47
1,51
1,22
-
+13
2,95
4,00
2,05
1,70
1,36
1,21
-
+14
1,70
4,10
4,00
1,20
2,02
1,19
-
+13
4,10
4,30
1,65
2,10
1,19
1,18
-
+14
1,65
4,20
4,20
1,18
2,10
1,18
-
+13
1,35
5,50
6,50
1,08
2,98
1,12
-
1,35
5,50
6,50
1,08
2,98
1,12
-
3,40
4,00
1,85
1,84
1,26
1,20
-
2,10
3,90
2,90
1,36
1,66
1,22
-
2,30
3,80
2,60
1,43
1,54
1,22
-
2,60
3,80
2,30
1,54
1,43
1,22
-
2,35
3,80
2,55
1,45
1,53
1,22
-
Konačni pobjednik
A1
A2
Zbir golova
L1
L2
3,5
4,00
1,20
+14
4,5
2,20
1,60
+14
5,5
1,70
2,00
+14
6,5
1,30
3,20
+14
3,5
2,30
1,55
+13
4,5
1,75
1,95
+13
5,5
1,35
2,90
+13
3,5
2,90
1,35
+13
4,5
1,90
1,80
+13
5,5
1,50
2,40
+13
3,5
2,90
1,35
+13
4,5
1,95
1,75
+13
5,5
1,55
2,30
+13
6,5
1,20
4,00
+13
3,5
2,30
1,55
+13
4,5
1,75
1,95
+13
5,5
1,35
2,90
+13
3,5
2,30
1,55
+13
4,5
1,75
1,95
+13
5,5
1,35
2,90
+13
Tip 1 = manje, tip 2 = više
Hendikep
H1
H2
+1,5
1,60
2,05
+14
-1,5
2,05
1,60
+13
-1,5
2,05
1,60
+13
-1,5
2,15
1,55
+13
-1,5
2,25
1,50
+13
1. trećina
I1
IX
I2
1X
X2
12
2,35
2,45
3,50
1,20
1,43
1,40
+13
2,20
2,45
3,80
1,16
1,49
1,39
+13
2,90
2,25
3,00
1,27
1,29
1,47
+13
3,15
2,30
2,70
1,33
1,24
1,45
+14
2,25
2,45
3,70
1,17
1,47
1,40
+13
3,80
2,45
2,20
1,49
1,16
1,39
+14
2,20
2,45
3,80
1,16
1,49
1,39
+13
Ova web stranica koristi vlastite kolačiće (cookies) i kolačiće trećih strana kako bi svojim korisnicima pružila bolje mogućnosti pretraživanja i ponudila im usluge prilagođene njihovim vlastitim potrebama i interesima. Korišćenjem naših usluga izražavate svoj pristanak na korišćenje kolačića.
Što je „kolačić“ (cookie)? Razumijem