Osnovna ponuda
1
X
2
1X
X2
12
F2
1,05
19,00
9,50
-
6,33
-
-
+8
1,40
16,00
3,00
1,29
2,53
-
-
+8
1,20
17,00
4,60
1,12
3,62
-
-
+8
ned 18:00
5,40
18,00
1,15
4,15
1,08
-
-
+8
ned 19:30
2,15
13,00
1,75
1,84
1,54
-
-
+9
1. Poluvrijeme
I1
IX
I2
I1X
IX2
I12
1,15
9,00
6,80
-
3,87
-
+8
1,50
8,00
2,75
1,26
2,05
-
+8
1,30
8,50
3,60
1,13
2,53
-
+8
ned 18:00
4,00
8,50
1,25
2,72
1,09
-
+8
ned 19:30
2,05
8,00
1,85
1,63
1,50
-
+9
Poluvrijeme/Kraj
1-1
1-X
1-2
X-1
X-X
X-2
2-1
2-X
2-2
1,10
30,00
18,00
16,00
99,00
37,00
4,80
35,00
9,80
+8
1,60
32,00
11,00
17,00
90,00
31,00
5,00
27,00
3,50
+8
1,35
30,00
15,50
17,00
99,00
35,00
4,65
33,00
6,00
+8
ned 18:00
6,80
35,00
4,30
35,00
99,00
17,00
15,00
30,00
1,30
+8
ned 19:30
2,55
27,00
5,75
21,00
70,00
18,50
6,25
28,00
2,15
+9
Konačni pobjednik
A1
A2
1,03
8,00
+8
1,35
2,70
+8
1,15
4,10
+8
ned 18:00
5,00
1,10
+8
ned 19:30
2,00
1,65
+9
Hendikep
H1
H2
-15,5
3,30
1,30
+8
-9,5
1,85
1,85
+8
ned 18:00
+12,5
1,85
1,85
+8
ned 18:00
+19,5
1,30
3,30
+8
ned 19:30
+2,5
1,85
1,85
+9
ned 19:30
+8,5
1,30
3,30
+9
-21,5
3,30
1,30
+8
-14,5
1,85
1,85
+8
-12,5
3,30
1,30
+8
-6,5
1,85
1,85
+8
Ova web stranica koristi vlastite kolačiće (cookies) i kolačiće trećih strana kako bi svojim korisnicima pružila bolje mogućnosti pretraživanja i ponudila im usluge prilagođene njihovim vlastitim potrebama i interesima. Korišćenjem naših usluga izražavate svoj pristanak na korišćenje kolačića.
Što je „kolačić“ (cookie)? Razumijem