Osnovna ponuda
1
X
2
1X
X2
12
F2
1,75
13,00
2,15
1,54
1,84
-
-
+2
1,85
13,00
2,05
1,62
1,77
-
-
+2
3,00
16,00
1,40
2,53
1,29
-
-
+2
2,30
14,00
1,65
1,98
1,48
-
-
+2
1,25
17,00
4,00
1,16
3,24
-
-
+2
Konačni pobjednik
A1
A2
1,65
2,00
+2
1,75
1,85
+2
2,70
1,35
+2
1,20
3,60
+2
Ova web stranica koristi vlastite kolačiće (cookies) i kolačiće trećih strana kako bi svojim korisnicima pružila bolje mogućnosti pretraživanja i ponudila im usluge prilagođene njihovim vlastitim potrebama i interesima. Korišćenjem naših usluga izražavate svoj pristanak na korišćenje kolačića.
Što je „kolačić“ (cookie)? Razumijem