Osnovna ponuda
1
X
2
1X
X2
12
F2
1,03
20,00
11,00
-
7,10
-
-
+5
4,00
17,00
1,25
3,24
1,16
-
-
+5
2,65
15,00
1,50
2,25
1,36
-
-
+5
1,75
13,00
2,15
1,54
1,84
-
-
+5
1,70
13,00
2,25
1,50
1,92
-
-
+5
4,60
17,00
1,20
3,62
1,12
-
-
+5
2,50
15,00
1,55
2,14
1,40
-
-
+5
1. Poluvrijeme
I1
IX
I2
I1X
IX2
I12
1,05
12,00
9,00
-
-
-
+5
3,30
8,50
1,35
2,38
1,16
-
+5
2,45
8,00
1,60
1,88
1,33
-
+5
1,85
8,00
2,05
1,50
1,63
-
+5
1,80
8,00
2,10
1,47
1,66
-
+5
3,60
8,50
1,30
2,53
1,13
-
+5
2,35
8,00
1,65
1,82
1,37
-
+5
Poluvrijeme/Kraj
1-1
1-X
1-2
X-1
X-X
X-2
2-1
2-X
2-2
1,07
45,00
25,00
18,00
99,00
50,00
7,50
50,00
12,00
+5
5,00
35,00
4,50
35,00
99,00
17,00
14,00
30,00
1,45
+5
3,15
25,00
5,50
25,00
75,00
17,00
9,00
30,00
1,75
+5
2,15
28,00
6,25
18,50
70,00
21,00
5,75
27,00
2,55
+5
2,10
29,00
6,25
18,50
70,00
21,00
5,75
28,00
2,65
+5
6,00
33,00
4,65
35,00
99,00
17,00
15,50
30,00
1,35
+5
3,00
24,00
5,60
24,00
75,00
17,50
8,25
25,00
1,90
+5
Konačni pobjednik
A1
A2
1,02
9,00
+5
3,60
1,20
+5
2,40
1,45
+5
1,65
2,00
+5
2,35
1,47
+5
Par/Nepar broj poena
PAR
NEPAR
1,85
1,85
+5
1,85
1,85
+5
1,85
1,85
+5
1,85
1,85
+5
1,85
1,85
+5
Ova web stranica koristi vlastite kolačiće (cookies) i kolačiće trećih strana kako bi svojim korisnicima pružila bolje mogućnosti pretraživanja i ponudila im usluge prilagođene njihovim vlastitim potrebama i interesima. Korišćenjem naših usluga izražavate svoj pristanak na korišćenje kolačića.
Što je „kolačić“ (cookie)? Razumijem