Osnovna ponuda
1
X
2
1X
X2
12
F2
1,50
15,00
2,65
1,36
2,25
-
-
+8
1,15
18,00
5,40
1,08
4,15
-
-
+2
5,40
18,00
1,15
4,15
1,08
-
-
+2
1,75
13,00
2,15
1,54
1,84
-
-
+2
1,10
18,00
6,80
1,04
4,94
-
-
+2
1,10
18,00
6,80
1,04
4,94
-
-
+2
2,25
13,00
1,70
1,92
1,50
-
-
+2
1,25
17,00
4,00
1,16
3,24
-
-
+2
1. Poluvrijeme
I1
IX
I2
I1X
IX2
I12
1,60
8,00
2,45
1,33
1,88
-
+8
Poluvrijeme/Kraj
1-1
1-X
1-2
X-1
X-X
X-2
2-1
2-X
2-2
1,75
30,00
9,00
17,00
75,00
25,00
5,50
25,00
3,15
+8
Konačni pobjednik
A1
A2
1,45
2,40
+8
1,10
5,00
+2
5,00
1,10
+2
1,65
2,00
+2
1,06
6,00
+2
Hendikep
H1
H2
-11,5
3,30
1,30
+8
-5,5
1,85
1,85
+8
Ova web stranica koristi vlastite kolačiće (cookies) i kolačiće trećih strana kako bi svojim korisnicima pružila bolje mogućnosti pretraživanja i ponudila im usluge prilagođene njihovim vlastitim potrebama i interesima. Korišćenjem naših usluga izražavate svoj pristanak na korišćenje kolačića.
Što je „kolačić“ (cookie)? Razumijem