Osnovna ponuda
1
X
2
1X
X2
12
F2
1,50
8,50
3,10
1,27
2,27
-
-
+6
1,15
13,00
6,20
1,06
4,20
-
-
+6
1,25
10,00
4,80
1,11
3,24
-
-
+6
1,07
14,00
9,50
-
5,66
-
-
+6
1,03
16,00
13,00
-
7,17
-
-
+6
Zbir golova
L1
L2
54,5
1,80
1,90
+6
53,5
1,90
1,80
+6
50,5
1,85
1,85
+6
53,5
1,75
1,95
+6
1. Poluvrijeme
I1
IX
I2
I1X
IX2
I12
1,60
6,00
2,80
1,26
1,91
-
+6
1,20
8,00
5,20
1,04
3,15
-
+6
1,35
6,50
3,90
1,12
2,45
-
+6
1,12
8,00
7,50
-
3,87
-
+6
1,06
9,00
10,00
-
4,74
-
+6
Poluvrijeme/Kraj
1-1
1-X
1-2
X-1
X-X
X-2
2-1
2-X
2-2
1,70
22,00
8,50
15,00
55,00
18,00
5,50
23,00
5,00
+6
1,25
25,00
20,00
11,00
80,00
35,00
7,50
25,00
10,00
+6
1,45
25,00
15,00
13,00
70,00
25,00
6,30
25,00
7,00
+6
1,15
28,00
39,00
14,00
87,00
60,00
9,00
28,00
17,00
+6
1,07
30,00
40,00
14,00
95,00
60,00
11,00
30,00
18,00
+6
Hendikep
H1
H2
-6,5
1,85
1,85
+6
-1,5
1,75
1,95
+6
-5,5
1,95
1,75
+6
-10,5
1,85
1,85
+6
Ova web stranica koristi vlastite kolačiće (cookies) i kolačiće trećih strana kako bi svojim korisnicima pružila bolje mogućnosti pretraživanja i ponudila im usluge prilagođene njihovim vlastitim potrebama i interesima. Korišćenjem naših usluga izražavate svoj pristanak na korišćenje kolačića.
Što je „kolačić“ (cookie)? Razumijem