Osnovna ponuda
1
X
2
1X
X2
12
F2
4,50
11,00
1,25
3,19
1,12
-
-
+4
1,05
15,00
11,00
-
6,35
-
-
+4
1. Poluvrijeme
I1
IX
I2
I1X
IX2
I12
3,90
6,50
1,35
2,45
1,12
-
+4
1,10
8,00
8,50
-
4,12
-
+4
Poluvrijeme/Kraj
1-1
1-X
1-2
X-1
X-X
X-2
2-1
2-X
2-2
7,00
25,00
6,30
25,00
70,00
13,00
15,00
25,00
1,45
+4
1,12
28,00
39,00
14,50
90,00
50,00
9,00
28,00
15,00
+4
Par/Nepar broj golova
PAR
NEPAR
1,85
1,85
+4
1,85
1,85
+4
Ova web stranica koristi vlastite kolačiće (cookies) i kolačiće trećih strana kako bi svojim korisnicima pružila bolje mogućnosti pretraživanja i ponudila im usluge prilagođene njihovim vlastitim potrebama i interesima. Korišćenjem naših usluga izražavate svoj pristanak na korišćenje kolačića.
Što je „kolačić“ (cookie)? Razumijem