Osnovna ponuda
1
X
2
1X
X2
12
F2
1,90
13,00
2,00
1,66
1,73
-
-
+5
1. Poluvrijeme
I1
IX
I2
I1X
IX2
I12
1,95
7,50
1,95
1,55
1,55
-
+5
Poluvrijeme/Kraj
1-1
1-X
1-2
X-1
X-X
X-2
2-1
2-X
2-2
2,30
27,00
5,50
19,00
70,00
19,00
5,50
27,00
2,30
+5
Konačni pobjednik
A1
A2
1,77
1,83
+5
Par/Nepar broj poena
PAR
NEPAR
1,85
1,85
+5
Ova web stranica koristi vlastite kolačiće (cookies) i kolačiće trećih strana kako bi svojim korisnicima pružila bolje mogućnosti pretraživanja i ponudila im usluge prilagođene njihovim vlastitim potrebama i interesima. Korišćenjem naših usluga izražavate svoj pristanak na korišćenje kolačića.
Što je „kolačić“ (cookie)? Razumijem