Osnovna ponuda
1
X
2
1X
X2
12
F2
2,70
4,20
2,00
1,64
1,35
1,15
-
+13
1,60
4,40
3,90
1,17
2,07
1,13
-
+14
2,05
3,90
2,70
1,34
1,60
1,17
-
+14
2,60
4,20
2,10
1,61
1,40
1,16
-
+13
2,10
4,20
2,60
1,40
1,61
1,16
-
+13
2,20
4,00
2,50
1,42
1,54
1,17
-
+14
1,60
4,40
3,90
1,17
2,07
1,13
-
+13
Konačni pobjednik
A1
A2
2,05
1,60
+13
1,35
2,70
+14
2,00
1,65
+13
1,65
2,00
+13
1,70
1,90
+14
1,35
2,70
+13
Zbir golova
L1
L2
4,5
2,70
1,40
+13
5,5
1,90
1,80
+13
6,5
1,50
2,40
+13
3,5
4,00
1,20
+14
4,5
2,20
1,60
+14
5,5
1,70
2,00
+14
6,5
1,30
3,20
+14
4,5
2,70
1,40
+13
5,5
1,90
1,80
+13
6,5
1,50
2,40
+13
3,5
3,50
1,25
+14
4,5
2,10
1,65
+14
5,5
1,65
2,10
+14
6,5
1,25
3,50
+14
4,5
2,55
1,45
+13
5,5
1,85
1,85
+13
6,5
1,45
2,55
+13
3,5
4,50
1,15
+14
4,5
2,40
1,50
+14
5,5
1,80
1,90
+14
6,5
1,40
2,70
+14
4,5
2,90
1,35
+13
5,5
1,95
1,75
+13
6,5
1,55
2,30
+13
Tip 1 = manje, tip 2 = više
Hendikep
H1
H2
-1,5
2,00
1,65
+13
-1,5
2,70
1,35
+14
+1,5
1,30
2,90
+13
-1,5
2,00
1,65
+14
-1,5
2,90
1,30
+13
-1,5
2,90
1,30
+14
+1,5
1,35
2,70
+13
1. trećina
I1
IX
I2
1X
X2
12
3,10
2,40
2,60
1,35
1,25
1,41
+13
2,05
2,55
4,10
1,14
1,57
1,37
+14
2,75
2,30
3,05
1,25
1,31
1,45
+14
3,05
2,35
2,70
1,33
1,26
1,43
+13
2,70
2,35
3,05
1,26
1,33
1,43
+13
2,85
2,25
3,05
1,26
1,29
1,47
+14
2,05
2,55
4,10
1,14
1,57
1,37
+13
Ova web stranica koristi vlastite kolačiće (cookies) i kolačiće trećih strana kako bi svojim korisnicima pružila bolje mogućnosti pretraživanja i ponudila im usluge prilagođene njihovim vlastitim potrebama i interesima. Korišćenjem naših usluga izražavate svoj pristanak na korišćenje kolačića.
Što je „kolačić“ (cookie)? Razumijem