Osnovna ponuda
1
X
2
1X
X2
12
F2
2,40
14,00
1,60
2,05
1,44
-
-
+15
1,50
15,00
2,65
1,36
2,25
-
-
+2
1,40
16,00
3,00
1,29
2,53
-
-
+2
1,20
17,00
4,60
1,12
3,62
-
-
+2
1,70
13,00
2,25
1,50
1,92
-
-
+2
1. Poluvrijeme
I1
IX
I2
I1X
IX2
I12
2,25
8,00
1,70
1,76
1,40
-
+15
2. Poluvrijeme
II1
IIX
II2
2P1X
2PX2
2P12
2,10
8,00
1,70
1,66
1,40
-
+15
Poluvrijeme/Kraj
1-1
1-X
1-2
X-1
X-X
X-2
2-1
2-X
2-2
2,85
23,00
5,50
23,00
75,00
18,00
7,00
30,00
2,00
+15
Konačni pobjednik
A1
A2
2,20
1,52
+15
1,45
2,40
+2
1,35
2,70
+2
1,15
4,10
+2
1,62
2,05
+2
Ova web stranica koristi vlastite kolačiće (cookies) i kolačiće trećih strana kako bi svojim korisnicima pružila bolje mogućnosti pretraživanja i ponudila im usluge prilagođene njihovim vlastitim potrebama i interesima. Korišćenjem naših usluga izražavate svoj pristanak na korišćenje kolačića.
Što je „kolačić“ (cookie)? Razumijem