Osnovna ponuda
1
X
2
1X
X2
12
F2
1,70
13,00
2,25
1,50
1,92
-
-
+6
sub 18:00
1,55
15,00
2,50
1,40
2,14
-
-
+6
1,30
16,00
3,60
1,20
2,94
-
-
+6
2,65
15,00
1,50
2,25
1,36
-
-
+6
2,65
15,00
1,50
2,25
1,36
-
-
+6
1,15
18,00
5,40
1,08
4,15
-
-
+6
1,05
19,00
9,50
-
6,33
-
-
+6
1,15
18,00
5,40
1,08
4,15
-
-
+6
1. Poluvrijeme
I1
IX
I2
I1X
IX2
I12
1,80
8,00
2,10
1,47
1,66
-
+6
sub 18:00
1,65
8,00
2,35
1,37
1,82
-
+6
1,40
8,00
3,15
1,19
2,26
-
+6
2,45
8,00
1,60
1,88
1,33
-
+6
2,45
8,00
1,60
1,88
1,33
-
+6
1,25
8,50
4,00
1,09
2,72
-
+6
1,15
9,00
6,80
-
3,87
-
+6
1,25
8,50
4,00
1,09
2,72
-
+6
2. Poluvrijeme
II1
IIX
II2
2P1X
2PX2
2P12
1,75
8,00
2,00
1,44
1,60
-
+6
sub 18:00
1,65
8,00
2,15
1,37
1,69
-
+6
1,40
8,00
2,70
1,19
2,02
-
+6
2,20
8,00
1,60
1,73
1,33
-
+6
2,20
8,00
1,60
1,73
1,33
-
+6
1,25
8,50
3,25
1,09
2,35
-
+6
1,15
9,00
5,00
-
3,21
-
+6
1,25
8,50
3,25
1,09
2,35
-
+6
Poluvrijeme/Kraj
1-1
1-X
1-2
X-1
X-X
X-2
2-1
2-X
2-2
2,10
29,00
6,25
18,50
70,00
21,00
5,75
28,00
2,65
+6
sub 18:00
1,90
25,00
8,25
17,50
75,00
24,00
5,60
24,00
3,00
+6
1,50
32,00
12,00
17,50
95,00
31,00
4,60
35,00
4,50
+6
3,15
25,00
5,50
25,00
75,00
17,00
9,00
30,00
1,75
+6
3,15
25,00
5,50
25,00
75,00
17,00
9,00
30,00
1,75
+6
1,30
30,00
15,00
17,00
99,00
35,00
4,30
35,00
6,80
+6
1,10
30,00
18,00
16,00
99,00
37,00
4,80
35,00
9,80
+6
1,30
30,00
15,00
17,00
99,00
35,00
4,30
35,00
6,80
+6
Konačni pobjednik
A1
A2
1,62
2,05
+6
sub 18:00
1,47
2,35
+6
2,40
1,45
+6
2,40
1,45
+6
1,10
5,00
+6
1,03
8,00
+6
1,10
5,00
+6
Ova web stranica koristi vlastite kolačiće (cookies) i kolačiće trećih strana kako bi svojim korisnicima pružila bolje mogućnosti pretraživanja i ponudila im usluge prilagođene njihovim vlastitim potrebama i interesima. Korišćenjem naših usluga izražavate svoj pristanak na korišćenje kolačića.
Što je „kolačić“ (cookie)? Razumijem