Osnovna ponuda
1
X
2
1X
X2
12
F2
1,85
8,00
2,25
1,50
1,76
-
-
+6
6,20
13,00
1,15
4,20
1,06
-
-
+6
1,50
9,00
3,00
1,29
2,25
-
-
+6
1,50
8,50
3,10
1,27
2,27
-
-
+6
1,15
12,00
6,70
1,05
4,30
-
-
+6
11,00
15,00
1,05
6,35
-
-
-
+6
1,15
13,00
6,20
1,06
4,20
-
-
+6
1,20
11,00
5,50
1,08
3,67
-
-
+6
1,03
16,00
13,00
-
7,17
-
-
+6
1. Poluvrijeme
I1
IX
I2
I1X
IX2
I12
1,97
5,50
2,15
1,45
1,55
-
+6
5,20
8,00
1,20
3,15
1,04
-
+6
1,60
6,00
2,80
1,26
1,91
-
+6
1,60
6,00
2,80
1,26
1,91
-
+6
1,20
8,00
5,20
1,04
3,15
-
+6
8,50
8,00
1,10
4,12
-
-
+6
1,20
8,00
5,20
1,04
3,15
-
+6
1,30
7,00
4,20
1,10
2,60
-
+6
1,06
9,00
10,00
-
4,74
-
+6
2. Poluvrijeme
II1
IIX
II2
2P1X
2PX2
2P12
1,97
5,50
2,15
1,45
1,55
-
+6
4,20
8,00
1,25
2,90
1,06
-
+6
1,60
6,00
2,80
1,26
1,91
-
+6
1,60
6,00
2,80
1,26
1,91
-
+6
1,25
8,00
4,20
1,06
2,90
-
+6
7,00
8,00
1,12
3,80
-
-
+6
1,25
8,00
4,20
1,06
2,90
-
+6
1,35
7,00
3,60
1,12
2,45
-
+6
1,07
9,00
8,00
-
4,50
-
+6
Poluvrijeme/Kraj
1-1
1-X
1-2
X-1
X-X
X-2
2-1
2-X
2-2
2,35
20,00
6,00
15,50
40,00
16,00
5,00
20,00
2,90
+6
10,00
25,00
7,50
35,00
80,00
11,00
20,00
25,00
1,25
+6
1,70
22,00
8,50
15,00
55,00
18,00
5,50
23,00
5,00
+6
1,70
22,00
8,50
15,00
55,00
18,00
5,50
23,00
5,00
+6
1,25
25,00
20,00
11,00
80,00
35,00
7,50
25,00
10,00
+6
15,00
28,00
9,00
50,00
90,00
14,50
39,00
28,00
1,12
+6
1,25
25,00
20,00
11,00
80,00
35,00
7,50
25,00
10,00
+6
1,35
25,00
15,00
13,00
75,00
26,00
6,50
25,00
9,00
+6
1,07
30,00
40,00
14,00
95,00
60,00
11,00
30,00
18,00
+6
Poluvrijeme više golova
V1
VX
V2
V1X
VX2
2,30
10,00
1,65
1,52
1,27
+6
2,30
10,00
1,65
1,52
1,27
+6
2,30
10,00
1,65
1,52
1,27
+6
2,30
10,00
1,65
1,52
1,27
+6
2,30
10,00
1,65
1,52
1,27
+6
2,30
10,00
1,65
1,52
1,27
+6
2,30
10,00
1,65
1,52
1,27
+6
2,30
10,00
1,65
1,52
1,27
+6
2,30
10,00
1,65
1,52
1,27
+6
Ova web stranica koristi vlastite kolačiće (cookies) i kolačiće trećih strana kako bi svojim korisnicima pružila bolje mogućnosti pretraživanja i ponudila im usluge prilagođene njihovim vlastitim potrebama i interesima. Korišćenjem naših usluga izražavate svoj pristanak na korišćenje kolačića.
Što je „kolačić“ (cookie)? Razumijem