Osnovna ponuda
1
X
2
1X
X2
12
F2
1,10
13,00
8,00
1,01
4,95
-
-
+6
1,30
10,00
4,20
1,15
2,96
-
-
+6
1,05
15,00
11,00
-
6,35
-
-
+6
1,65
8,00
2,60
1,37
1,96
-
-
+6
11,00
15,00
1,05
6,35
-
-
-
+6
1,60
8,00
2,80
1,33
2,07
-
-
+6
4,30
9,00
1,30
2,91
1,14
-
-
+6
ned 16:00
1,02
17,00
14,00
-
7,68
-
-
+6
1. Poluvrijeme
I1
IX
I2
I1X
IX2
I12
1,15
8,50
6,50
1,01
3,60
-
+6
1,40
6,50
3,50
1,15
2,30
-
+6
1,10
8,00
8,50
-
4,12
-
+6
1,75
5,50
2,50
1,33
1,72
-
+6
8,50
8,00
1,10
4,12
-
-
+6
1,70
5,50
2,60
1,30
1,77
-
+6
3,50
6,50
1,40
2,30
1,15
-
+6
ned 16:00
1,04
11,00
10,00
-
5,24
-
+6
2. Poluvrijeme
II1
IIX
II2
2P1X
2PX2
2P12
1,20
8,50
5,50
1,03
3,20
-
+6
1,40
6,50
3,50
1,15
2,30
-
+6
1,12
8,00
7,00
-
3,80
-
+6
1,75
5,50
2,50
1,33
1,72
-
+6
7,00
8,00
1,12
3,80
-
-
+6
1,70
5,50
2,60
1,30
1,77
-
+6
3,50
6,50
1,40
2,30
1,15
-
+6
ned 16:00
1,04
11,00
10,00
-
5,24
-
+6
Poluvrijeme/Kraj
1-1
1-X
1-2
X-1
X-X
X-2
2-1
2-X
2-2
1,20
30,00
20,00
12,00
85,00
45,00
8,00
30,00
12,00
+6
1,45
25,00
13,00
12,00
65,00
23,00
6,00
25,00
6,50
+6
1,12
28,00
39,00
14,50
90,00
50,00
9,00
28,00
15,00
+6
2,00
20,00
7,00
15,00
45,00
18,00
5,50
20,00
3,50
+6
15,00
28,00
9,00
50,00
90,00
14,50
39,00
28,00
1,12
+6
1,90
20,00
7,50
15,00
50,00
18,00
5,50
20,00
4,00
+6
6,50
25,00
6,00
23,00
65,00
12,00
13,00
25,00
1,45
+6
ned 16:00
1,03
30,00
45,00
14,00
100,00
70,00
11,00
30,00
20,00
+6
Poluvrijeme više golova
V1
VX
V2
V1X
VX2
2,30
10,00
1,65
1,52
1,27
+6
2,30
10,00
1,65
1,52
1,27
+6
2,30
10,00
1,65
1,52
1,27
+6
2,30
10,00
1,65
1,52
1,27
+6
2,30
10,00
1,65
1,52
1,27
+6
2,30
10,00
1,65
1,52
1,27
+6
2,30
10,00
1,65
1,52
1,27
+6
ned 16:00
2,30
10,00
1,65
1,52
1,27
+6
Ova web stranica koristi vlastite kolačiće (cookies) i kolačiće trećih strana kako bi svojim korisnicima pružila bolje mogućnosti pretraživanja i ponudila im usluge prilagođene njihovim vlastitim potrebama i interesima. Korišćenjem naših usluga izražavate svoj pristanak na korišćenje kolačića.
Što je „kolačić“ (cookie)? Razumijem