Osnovna ponuda
1
X
2
1X
X2
12
F2
2,65
8,00
1,65
1,99
1,37
-
-
+6
1,01
17,00
16,00
-
8,24
-
-
+6
16,00
17,00
1,01
8,24
-
-
-
+6
3,00
9,00
1,50
2,25
1,29
-
-
+6
1,15
13,00
6,20
1,06
4,20
-
-
+6
1,30
10,00
4,20
1,15
2,96
-
-
+6
1,45
9,00
3,20
1,25
2,36
-
-
+6
4,50
11,00
1,25
3,19
1,12
-
-
+6
1,45
9,00
3,20
1,25
2,36
-
-
+6
1. Poluvrijeme
I1
IX
I2
I1X
IX2
I12
2,50
5,50
1,75
1,72
1,33
-
+6
1,02
12,00
11,00
-
-
-
+6
11,00
12,00
1,02
-
-
-
+6
2,80
6,00
1,60
1,91
1,26
-
+6
1,20
8,00
5,20
1,04
3,15
-
+6
1,40
6,50
3,50
1,15
2,30
-
+6
1,55
6,00
2,90
1,23
1,96
-
+6
3,90
6,50
1,35
2,45
1,12
-
+6
1,55
6,00
2,90
1,23
1,96
-
+6
2. Poluvrijeme
II1
IIX
II2
2P1X
2PX2
2P12
2,50
5,50
1,75
1,72
1,33
-
+6
1,03
12,00
8,50
-
-
-
+6
8,50
12,00
1,03
-
-
-
+6
2,80
6,00
1,60
1,91
1,26
-
+6
1,25
8,00
4,20
1,06
2,90
-
+6
1,40
6,50
3,50
1,15
2,30
-
+6
1,55
6,00
2,90
1,23
1,96
-
+6
3,30
6,50
1,40
2,35
1,15
-
+6
1,55
6,00
2,90
1,23
1,96
-
+6
Poluvrijeme/Kraj
1-1
1-X
1-2
X-1
X-X
X-2
2-1
2-X
2-2
3,50
20,00
5,50
18,00
45,00
15,00
7,00
20,00
2,00
+6
1,03
30,00
45,00
14,00
100,00
70,00
11,00
30,00
20,00
+6
20,00
30,00
11,00
70,00
100,00
14,00
45,00
30,00
1,03
+6
5,00
23,00
5,50
18,00
55,00
15,00
8,50
22,00
1,70
+6
1,25
25,00
20,00
11,00
80,00
35,00
7,50
25,00
10,00
+6
1,45
25,00
13,00
12,00
65,00
23,00
6,00
25,00
6,50
+6
1,65
22,00
9,00
15,00
60,00
20,00
6,00
23,00
5,50
+6
7,00
25,00
6,30
25,00
70,00
13,00
15,00
25,00
1,45
+6
1,65
22,00
9,00
15,00
60,00
20,00
6,00
23,00
5,50
+6
Poluvrijeme više golova
V1
VX
V2
V1X
VX2
2,30
10,00
1,65
1,52
1,27
+6
2,30
10,00
1,65
1,52
1,27
+6
2,30
10,00
1,65
1,52
1,27
+6
2,30
10,00
1,65
1,52
1,27
+6
2,30
10,00
1,65
1,52
1,27
+6
2,30
10,00
1,65
1,52
1,27
+6
2,30
10,00
1,65
1,52
1,27
+6
2,30
10,00
1,65
1,52
1,27
+6
2,30
10,00
1,65
1,52
1,27
+6
Ova web stranica koristi vlastite kolačiće (cookies) i kolačiće trećih strana kako bi svojim korisnicima pružila bolje mogućnosti pretraživanja i ponudila im usluge prilagođene njihovim vlastitim potrebama i interesima. Korišćenjem naših usluga izražavate svoj pristanak na korišćenje kolačića.
Što je „kolačić“ (cookie)? Razumijem