Osnovna ponuda
1
X
2
1X
X2
12
F2
2,10
7,00
2,05
1,62
1,59
-
-
+6
3,00
9,00
1,50
2,25
1,29
-
-
+6
1,03
16,00
13,00
-
7,17
-
-
+6
13,00
16,00
1,03
7,17
-
-
-
+6
1,15
13,00
6,20
1,06
4,20
-
-
+6
1. Poluvrijeme
I1
IX
I2
I1X
IX2
I12
2,10
5,00
2,10
1,48
1,48
-
+6
2,80
6,00
1,60
1,91
1,26
-
+6
1,06
9,00
10,00
-
4,74
-
+6
10,00
9,00
1,06
4,74
-
-
+6
1,20
8,00
5,20
1,04
3,15
-
+6
2. Poluvrijeme
II1
IIX
II2
2P1X
2PX2
2P12
2,10
5,00
2,10
1,48
1,48
-
+6
2,80
6,00
1,60
1,91
1,26
-
+6
1,07
9,00
8,00
-
4,50
-
+6
8,00
9,00
1,07
4,50
-
-
+6
1,25
8,00
4,20
1,06
2,90
-
+6
Poluvrijeme/Kraj
1-1
1-X
1-2
X-1
X-X
X-2
2-1
2-X
2-2
2,60
15,00
5,00
12,00
25,00
12,00
5,00
15,00
2,60
+6
5,00
23,00
5,50
18,00
55,00
15,00
8,50
22,00
1,70
+6
1,07
30,00
40,00
14,00
95,00
60,00
11,00
30,00
18,00
+6
18,00
30,00
11,00
60,00
95,00
14,00
40,00
30,00
1,07
+6
1,25
25,00
20,00
11,00
80,00
35,00
7,50
25,00
10,00
+6
Poluvrijeme više golova
V1
VX
V2
V1X
VX2
2,30
10,00
1,65
1,52
1,27
+6
2,30
10,00
1,65
1,52
1,27
+6
2,30
10,00
1,65
1,52
1,27
+6
2,30
10,00
1,65
1,52
1,27
+6
2,30
10,00
1,65
1,52
1,27
+6
Ova web stranica koristi vlastite kolačiće (cookies) i kolačiće trećih strana kako bi svojim korisnicima pružila bolje mogućnosti pretraživanja i ponudila im usluge prilagođene njihovim vlastitim potrebama i interesima. Korišćenjem naših usluga izražavate svoj pristanak na korišćenje kolačića.
Što je „kolačić“ (cookie)? Razumijem