Osnovna ponuda
1
X
2
1X
X2
12
F2
1,30
10,00
4,20
1,15
2,96
-
-
+6
4,50
11,00
1,25
3,19
1,12
-
-
+6
Zbir golova
L1
L2
52,5
1,80
1,90
+6
53,5
1,90
1,80
+6
1. Poluvrijeme
I1
IX
I2
I1X
IX2
I12
1,40
6,50
3,50
1,15
2,30
-
+6
3,90
6,50
1,35
2,45
1,12
-
+6
Poluvrijeme/Kraj
1-1
1-X
1-2
X-1
X-X
X-2
2-1
2-X
2-2
1,45
25,00
13,00
12,00
65,00
23,00
6,00
25,00
6,50
+6
7,00
25,00
6,30
25,00
70,00
13,00
15,00
25,00
1,45
+6
Hendikep
H1
H2
+3,5
1,85
1,85
+6
-3,5
1,85
1,85
+6
Ova web stranica koristi vlastite kolačiće (cookies) i kolačiće trećih strana kako bi svojim korisnicima pružila bolje mogućnosti pretraživanja i ponudila im usluge prilagođene njihovim vlastitim potrebama i interesima. Korišćenjem naših usluga izražavate svoj pristanak na korišćenje kolačića.
Što je „kolačić“ (cookie)? Razumijem