Osnovna ponuda
1
X
2
1X
X2
12
F2
2,50
3,80
2,40
1,51
1,47
1,22
-
+6
2,20
3,90
2,70
1,41
1,60
1,21
-
+7
2,40
3,80
2,50
1,47
1,51
1,22
-
+7
2,15
3,90
2,80
1,39
1,63
1,22
-
+7
3,70
4,20
1,75
1,97
1,24
1,19
-
+7
1,75
4,10
3,75
1,23
1,96
1,19
-
+7
2,30
3,80
2,60
1,43
1,54
1,22
-
+7
2,20
3,90
2,70
1,41
1,60
1,21
-
+7
2,05
4,00
2,95
1,36
1,70
1,21
-
+7
2,10
3,90
2,90
1,36
1,66
1,22
-
+7
Konačni pobjednik
A1
A2
1,82
1,78
+6
1,70
1,90
+7
1,78
1,82
+7
1,70
1,90
+7
2,40
1,45
+7
1,45
2,40
+7
1,75
1,85
+7
1,70
1,90
+7
1,60
2,05
+7
1,65
2,00
+7
1. trećina
I1
IX
I2
1X
X2
12
3,00
2,25
2,90
1,29
1,27
1,47
+6
2,85
2,25
3,05
1,26
1,29
1,47
+7
2,90
2,25
3,00
1,27
1,29
1,47
+7
2,80
2,30
3,00
1,26
1,30
1,45
+7
3,50
2,45
2,35
1,43
1,20
1,40
+7
2,35
2,45
3,50
1,20
1,43
1,40
+7
2,95
2,20
3,00
1,26
1,27
1,49
+7
2,85
2,25
3,05
1,26
1,29
1,47
+7
2,70
2,30
3,15
1,24
1,33
1,45
+7
2,75
2,30
3,05
1,25
1,31
1,45
+7
Prva trećina / Kraj
1-1
1-X
1-2
X-1
X-X
X-2
2-1
2-X
2-2
4,05
13,00
14,00
5,70
7,00
5,30
14,00
13,00
4,00
+6
3,75
13,00
15,00
5,30
7,00
5,90
14,00
13,00
4,25
+7
4,00
13,00
14,00
5,30
7,00
5,70
14,00
13,00
4,05
+7
3,65
13,00
15,00
5,30
7,00
6,00
14,00
13,00
4,35
+7
6,10
13,00
12,00
7,50
8,00
5,00
19,00
13,00
2,65
+7
2,65
13,00
19,00
5,00
8,00
7,50
12,00
13,00
6,10
+7
3,95
13,00
14,00
5,30
7,00
5,70
14,00
13,00
4,05
+7
3,75
13,00
15,00
5,30
7,00
5,90
14,00
13,00
4,25
+7
3,50
13,00
16,00
5,20
7,00
6,30
13,00
13,00
4,70
+7
3,60
13,00
15,00
5,20
7,00
6,20
13,00
13,00
4,50
+7
Prva trećina ili kraj
1
X
2
1,90
1,85
1,85
+6
1,80
1,85
2,00
+7
1,85
1,85
1,90
+7
1,75
1,85
2,05
+7
2,35
1,95
1,50
+7
1,50
1,95
2,35
+7
1,85
1,80
1,90
+7
1,80
1,85
2,00
+7
1,70
1,85
2,10
+7
1,75
1,85
2,05
+7
Ova web stranica koristi vlastite kolačiće (cookies) i kolačiće trećih strana kako bi svojim korisnicima pružila bolje mogućnosti pretraživanja i ponudila im usluge prilagođene njihovim vlastitim potrebama i interesima. Korišćenjem naših usluga izražavate svoj pristanak na korišćenje kolačića.
Što je „kolačić“ (cookie)? Razumijem