Osnovna ponuda
1
X
2
1X
X2
12
F2
1,45
16,00
2,80
1,33
2,38
-
-
+6
1,90
12,00
2,00
1,64
1,71
-
-
+5
1,40
16,00
3,00
1,29
2,53
-
-
+6
1,10
18,00
6,80
1,04
4,94
-
-
+6
1,35
17,00
3,20
1,25
2,69
-
-
+6
1,05
19,00
9,50
-
6,33
-
-
+6
1,45
16,00
2,80
1,33
2,38
-
-
+6
1,30
17,00
3,60
1,21
2,97
-
-
+6
1,80
13,00
2,10
1,58
1,81
-
-
+6
1,40
16,00
3,00
1,29
2,53
-
-
+6
1,35
17,00
3,20
1,25
2,69
-
-
+6
1,65
14,00
2,30
1,48
1,98
-
-
+6
1,50
15,00
2,65
1,36
2,25
-
-
+6
2,40
14,00
1,60
2,05
1,44
-
-
+6
2,65
15,00
1,50
2,25
1,36
-
-
+6
Konačni pobjednik
A1
A2
1,40
2,50
+6
1,77
1,83
+5
1,35
2,70
+6
1,05
6,30
+6
1,30
2,90
+6
1,03
7,20
+6
1,40
2,50
+6
1,25
3,20
+6
1,70
1,90
+6
1,35
2,70
+6
1,45
2,40
+6
2,05
1,60
+6
2,40
1,45
+6
Zbir poena
L1
L2
44,5
1,85
1,85
+6
43,5
1,85
1,85
+6
49,5
1,75
1,95
+6
47,5
1,80
1,90
+6
43,5
1,80
1,90
+6
47,5
1,85
1,85
+5
52,5
1,85
1,85
+6
47,5
1,95
1,75
+6
43,5
1,85
1,85
+6
43,5
1,85
1,85
+6
45,5
1,85
1,85
+6
43,5
1,90
1,80
+6
44,5
1,90
1,80
+6
47,5
1,85
1,85
+6
41,5
1,85
1,85
+6
Hendikep
H1
H2
-2,5
1,90
1,80
+6
-5,5
1,80
1,90
+6
+3,5
1,80
1,90
+6
-22,5
1,85
1,85
+6
-7,5
1,90
1,80
+6
-5,5
1,90
1,80
+6
-3,5
1,90
1,80
+6
-8,5
1,85
1,85
+6
-21,5
1,90
1,80
+6
-6,5
1,95
1,75
+6
-6,5
1,85
1,85
+6
-4,5
1,80
1,90
+6
-6,5
1,85
1,85
+6
+3,5
1,85
1,85
+6
Broj poena - ekipa 1
L11
L12
22,5
1,85
1,85
+6
24,5
1,85
1,85
+6
23,5
1,75
1,95
+6
34,5
1,85
1,85
+6
25,5
1,85
1,85
+6
23,5
1,85
1,85
+5
29,5
1,85
1,85
+6
25,5
1,85
1,85
+6
26,5
1,85
1,85
+6
32,5
1,85
1,85
+6
25,5
1,85
1,85
+6
24,5
1,90
1,80
+6
24,5
1,75
1,95
+6
27,5
1,85
1,85
+6
19,5
1,75
1,95
+6
Ova web stranica koristi vlastite kolačiće (cookies) i kolačiće trećih strana kako bi svojim korisnicima pružila bolje mogućnosti pretraživanja i ponudila im usluge prilagođene njihovim vlastitim potrebama i interesima. Korišćenjem naših usluga izražavate svoj pristanak na korišćenje kolačića.
Što je „kolačić“ (cookie)? Razumijem