Osnovna ponuda
1
X
2
1X
X2
12
F2
1,95
13,00
1,95
1,70
1,70
-
-
+15
3,30
16,00
1,35
2,74
1,24
-
-
+12
2,80
16,00
1,45
2,38
1,33
-
-
+6
1,15
18,00
5,40
1,08
4,15
-
-
+6
1,60
14,00
2,40
1,44
2,05
-
-
+15
1,55
15,00
2,50
1,40
2,14
-
-
+12
1. Poluvrijeme
I1
IX
I2
I1X
IX2
I12
2,00
7,00
1,95
1,56
1,53
-
+15
2,80
8,00
1,45
2,07
1,23
-
+12
2,60
8,00
1,55
1,96
1,30
-
+6
1,25
8,50
4,00
1,09
2,72
-
+6
1,70
8,00
2,25
1,40
1,76
-
+15
1,65
8,00
2,35
1,37
1,82
-
+12
2. Poluvrijeme
II1
IIX
II2
2P1X
2PX2
2P12
1,95
7,00
1,85
1,53
1,46
-
+15
2,60
8,00
1,45
1,96
1,23
-
+12
2,35
8,00
1,55
1,82
1,30
-
+6
1,25
8,50
3,25
1,09
2,35
-
+6
1,70
8,00
2,10
1,40
1,66
-
+15
1,65
8,00
2,15
1,37
1,69
-
+12
Poluvrijeme/Kraj
1-1
1-X
1-2
X-1
X-X
X-2
2-1
2-X
2-2
2,40
27,00
5,50
20,50
70,00
18,50
5,50
27,00
2,30
+15
4,00
30,00
5,00
30,00
90,00
17,50
12,00
32,00
1,55
+12
3,40
26,00
5,50
26,00
85,00
17,00
10,00
31,00
1,65
+6
1,30
30,00
15,00
17,00
99,00
35,00
4,30
35,00
6,80
+6
2,00
30,00
7,00
18,00
75,00
23,00
5,50
23,00
2,85
+15
1,90
25,00
8,25
17,50
75,00
24,00
5,60
24,00
3,00
+12
Konačni pobjednik
A1
A2
2,90
1,30
+12
2,50
1,40
+6
1,10
5,00
+6
1,52
2,20
+15
1,47
2,35
+12
Ova web stranica koristi vlastite kolačiće (cookies) i kolačiće trećih strana kako bi svojim korisnicima pružila bolje mogućnosti pretraživanja i ponudila im usluge prilagođene njihovim vlastitim potrebama i interesima. Korišćenjem naših usluga izražavate svoj pristanak na korišćenje kolačića.
Što je „kolačić“ (cookie)? Razumijem