Osnovna ponuda
1
X
2
1X
X2
12
F2
1,40
16,00
3,00
1,29
2,53
-
-
+5
1,75
13,00
2,15
1,54
1,84
-
-
+15
1,70
13,00
2,25
1,50
1,92
-
-
+15
1,15
18,00
5,40
1,08
4,15
-
-
+5
1,10
18,00
6,80
1,04
4,94
-
-
+15
1,25
17,00
4,00
1,16
3,24
-
-
+15
1. Poluvrijeme
I1
IX
I2
I1X
IX2
I12
1,50
8,00
2,75
1,26
2,05
-
+5
1,85
8,00
2,05
1,50
1,63
-
+15
1,80
8,00
2,10
1,47
1,66
-
+15
1,25
8,50
4,00
1,09
2,72
-
+5
1,20
9,00
5,20
1,06
3,30
-
+15
1,35
8,50
3,30
1,16
2,38
-
+15
2. Poluvrijeme
II1
IIX
II2
2P1X
2PX2
2P12
1,50
8,00
2,50
1,26
1,90
-
+5
1,80
8,00
1,95
1,47
1,57
-
+15
1,75
8,00
2,00
1,44
1,60
-
+15
1,25
8,50
3,25
1,09
2,35
-
+5
1,20
9,00
4,00
1,06
2,77
-
+15
1,35
8,50
2,85
1,16
2,13
-
+15
Poluvrijeme/Kraj
1-1
1-X
1-2
X-1
X-X
X-2
2-1
2-X
2-2
1,60
32,00
11,00
17,00
90,00
31,00
5,00
27,00
3,50
+5
2,15
28,00
6,25
18,50
70,00
21,00
5,75
27,00
2,55
+15
2,10
29,00
6,25
18,50
70,00
21,00
5,75
28,00
2,65
+15
1,30
30,00
15,00
17,00
99,00
35,00
4,30
35,00
6,80
+5
1,20
30,00
15,00
15,00
99,00
37,00
4,50
35,00
7,50
+15
1,45
30,00
14,00
17,00
99,00
35,00
4,50
35,00
5,00
+15
Konačni pobjednik
A1
A2
1,35
2,70
+5
1,65
2,00
+15
1,10
5,00
+5
1,06
6,00
+15
1,20
3,60
+15
Ova web stranica koristi vlastite kolačiće (cookies) i kolačiće trećih strana kako bi svojim korisnicima pružila bolje mogućnosti pretraživanja i ponudila im usluge prilagođene njihovim vlastitim potrebama i interesima. Korišćenjem naših usluga izražavate svoj pristanak na korišćenje kolačića.
Što je „kolačić“ (cookie)? Razumijem