Osnovna ponuda
1
2
2,15
1,70
+7
1,40
3,00
+7
1,65
2,25
+7
2,15
1,70
+7
1,70
2,15
+3
2,35
1,60
+7
1,30
3,50
+7
Prvi inning
I1
IX
I2
3,70
1,75
3,20
+7
2,65
1,85
4,40
+7
3,20
1,80
3,70
+7
3,70
1,75
3,20
+7
3,20
1,75
3,70
+3
3,80
1,80
3,10
+7
2,80
1,85
4,10
+7
2,35
2,00
4,90
+7
Zbir poena
L1
L2
13,5
1,80
1,90
+7
8,5
1,95
1,75
+7
8,5
2,00
1,70
+7
9,5
1,85
1,85
+7
9,5
1,90
1,80
+7
7,5
1,95
1,75
+7
Hendikep
H1
H2
-1,5
1,90
1,90
+7
+1,5
1,90
1,90
+7
+1,5
1,75
2,10
+7
-1,5
2,25
1,65
+7
-1,5
1,75
2,10
+7
-1,5
1,60
2,35
+7
+1,5
1,65
2,20
+7
Broj poena - ekipa 1
L11
L12
5,5
1,95
1,75
+7
3,5
2,00
1,70
+7
4,5
1,95
1,75
+7
5,5
1,90
1,80
+7
5,5
2,00
1,70
+7
3,5
1,80
1,90
+7
Ova web stranica koristi vlastite kolačiće (cookies) i kolačiće trećih strana kako bi svojim korisnicima pružila bolje mogućnosti pretraživanja i ponudila im usluge prilagođene njihovim vlastitim potrebama i interesima. Korišćenjem naših usluga izražavate svoj pristanak na korišćenje kolačića.
Što je „kolačić“ (cookie)? Razumijem