Osnovna ponuda
1
X
2
1X
X2
12
F2
2,10
4,00
2,60
1,38
1,58
1,16
-
+5
2,50
4,10
2,15
1,55
1,41
1,16
-
+5
1,17
7,00
9,00
-
3,94
1,04
-
+5
2,45
4,00
2,25
1,52
1,44
1,17
-
+5
Konačni pobjednik
A1
A2
1,65
2,00
+5
1,90
1,70
+5
1,85
1,75
+5
Hendikep
H1
H2
+1,5
1,25
3,20
+5
-1,5
1,30
2,90
+5
-1,5
2,70
1,35
+5
+1,5
1,30
2,90
+5
1. trećina
I1
IX
I2
1X
X2
12
2,75
2,30
3,05
1,25
1,31
1,45
+5
3,00
2,35
2,75
1,32
1,27
1,43
+5
1,25
4,40
7,50
-
2,81
1,07
+5
3,00
2,30
2,80
1,30
1,26
1,45
+5
Par/Nepar broj golova
PAR
NEPAR
1,85
1,85
+5
1,85
1,85
+5
1,85
1,85
+5
Ova web stranica koristi vlastite kolačiće (cookies) i kolačiće trećih strana kako bi svojim korisnicima pružila bolje mogućnosti pretraživanja i ponudila im usluge prilagođene njihovim vlastitim potrebama i interesima. Korišćenjem naših usluga izražavate svoj pristanak na korišćenje kolačića.
Što je „kolačić“ (cookie)? Razumijem