Osnovna ponuda
1
X
2
1X
X2
12
F2
1,20
11,00
5,50
1,08
3,67
-
-
+6
1,05
15,00
11,00
-
6,35
-
-
+6
1,60
9,00
2,70
1,36
2,08
-
-
+6
1,25
11,00
4,50
1,12
3,19
-
-
+6
1,15
13,00
6,20
1,06
4,20
-
-
+6
1,20
11,00
5,50
1,08
3,67
-
-
+6
1. Poluvrijeme
I1
IX
I2
I1X
IX2
I12
1,30
7,00
4,20
1,10
2,60
-
+6
1,10
8,00
8,50
-
4,12
-
+6
1,70
5,50
2,60
1,30
1,77
-
+6
1,35
6,50
3,90
1,12
2,45
-
+6
1,20
8,00
5,20
1,04
3,15
-
+6
1,30
7,00
4,20
1,10
2,60
-
+6
2. Poluvrijeme
II1
IIX
II2
2P1X
2PX2
2P12
1,35
7,00
3,60
1,12
2,45
-
+6
1,12
8,00
7,00
-
3,80
-
+6
1,70
5,50
2,60
1,30
1,77
-
+6
1,40
6,50
3,30
1,15
2,35
-
+6
1,25
8,00
4,20
1,06
2,90
-
+6
1,35
7,00
3,60
1,12
2,45
-
+6
Poluvrijeme/Kraj
1-1
1-X
1-2
X-1
X-X
X-2
2-1
2-X
2-2
1,35
25,00
15,00
13,00
75,00
26,00
6,50
25,00
9,00
+6
1,12
28,00
39,00
14,50
90,00
50,00
9,00
28,00
15,00
+6
1,90
20,00
7,50
15,00
50,00
18,00
5,50
20,00
4,00
+6
1,45
25,00
15,00
13,00
70,00
25,00
6,30
25,00
7,00
+6
1,25
25,00
20,00
11,00
80,00
35,00
7,50
25,00
10,00
+6
1,35
25,00
15,00
13,00
75,00
26,00
6,50
25,00
9,00
+6
Poluvrijeme više golova
V1
VX
V2
V1X
VX2
2,30
10,00
1,65
1,52
1,27
+6
2,30
10,00
1,65
1,52
1,27
+6
2,30
10,00
1,65
1,52
1,27
+6
2,30
10,00
1,65
1,52
1,27
+6
2,30
10,00
1,65
1,52
1,27
+6
2,30
10,00
1,65
1,52
1,27
+6
Ova web stranica koristi vlastite kolačiće (cookies) i kolačiće trećih strana kako bi svojim korisnicima pružila bolje mogućnosti pretraživanja i ponudila im usluge prilagođene njihovim vlastitim potrebama i interesima. Korišćenjem naših usluga izražavate svoj pristanak na korišćenje kolačića.
Što je „kolačić“ (cookie)? Razumijem