Osnovna ponuda
1
X
2
1X
X2
12
F2
1,25
11,00
4,50
1,12
3,19
-
-
+10
sub 16:00
1,07
14,00
9,50
-
5,66
-
-
+9
sub 17:30
1,35
9,00
3,90
1,17
2,72
-
-
+18
2,05
7,50
2,05
1,61
1,61
-
-
+13
1,20
11,00
5,50
1,08
3,67
-
-
+10
1,03
16,00
13,00
-
7,17
-
-
+16
1,25
11,00
4,50
1,12
3,19
-
-
+6
1,40
10,00
3,40
1,23
2,54
-
-
+6
ned 17:00
1,20
11,00
5,50
1,08
3,67
-
-
+6
1,25
11,00
4,50
1,12
3,19
-
-
+6
1,07
14,00
9,50
-
5,66
-
-
+6
Zbir golova
L1
L2
63,5
1,85
1,85
+16
sub 16:00
49,5
1,85
1,85
+9
55,5
1,85
1,85
+13
54,5
1,85
1,85
+10
sub 17:30
57,5
1,90
1,80
+18
53,5
1,90
1,80
+10
1. Poluvrijeme
I1
IX
I2
I1X
IX2
I12
1,35
6,50
3,90
1,12
2,45
-
+10
sub 16:00
1,12
8,00
7,50
-
3,87
-
+9
sub 17:30
1,45
6,50
3,30
1,20
2,20
-
+18
2,10
5,00
2,10
1,48
1,48
-
+13
1,30
7,00
4,20
1,10
2,60
-
+10
1,06
9,00
10,00
-
4,74
-
+16
1,35
6,50
3,90
1,12
2,45
-
+6
1,50
6,00
3,20
1,20
2,10
-
+6
ned 17:00
1,30
7,00
4,20
1,10
2,60
-
+6
1,35
6,50
3,90
1,12
2,45
-
+6
1,12
8,00
7,50
-
3,87
-
+6
2. Poluvrijeme
II1
IIX
II2
2P1X
2PX2
2P12
1,40
6,50
3,30
1,15
2,35
-
+10
sub 16:00
1,15
8,00
6,00
-
3,55
-
+9
sub 17:30
1,45
6,50
3,30
1,20
2,20
-
+18
2,10
5,00
2,10
1,48
1,48
-
+13
1,35
7,00
3,60
1,12
2,45
-
+10
1,07
9,00
8,00
-
4,50
-
+16
1,40
6,50
3,30
1,15
2,35
-
+6
1,50
6,00
3,20
1,20
2,10
-
+6
ned 17:00
1,35
7,00
3,60
1,12
2,45
-
+6
1,40
6,50
3,30
1,15
2,35
-
+6
1,15
8,00
6,00
-
3,55
-
+6
Poluvrijeme/Kraj
1-1
1-X
1-2
X-1
X-X
X-2
2-1
2-X
2-2
1,45
25,00
15,00
13,00
70,00
25,00
6,30
25,00
7,00
+10
sub 16:00
1,15
28,00
39,00
14,00
87,00
60,00
9,00
28,00
17,00
+9
sub 17:30
1,50
23,00
11,00
12,00
65,00
23,00
6,00
24,00
6,00
+18
2,60
15,00
5,00
12,00
25,00
12,00
5,00
15,00
2,60
+13
1,35
25,00
15,00
13,00
75,00
26,00
6,50
25,00
9,00
+10
1,07
30,00
40,00
14,00
95,00
60,00
11,00
30,00
18,00
+16
1,45
25,00
15,00
13,00
70,00
25,00
6,30
25,00
7,00
+6
1,55
22,00
9,00
14,00
63,00
20,00
6,00
24,00
5,50
+6
ned 17:00
1,35
25,00
15,00
13,00
75,00
26,00
6,50
25,00
9,00
+6
1,45
25,00
15,00
13,00
70,00
25,00
6,30
25,00
7,00
+6
1,15
28,00
39,00
14,00
87,00
60,00
9,00
28,00
17,00
+6
Ova web stranica koristi vlastite kolačiće (cookies) i kolačiće trećih strana kako bi svojim korisnicima pružila bolje mogućnosti pretraživanja i ponudila im usluge prilagođene njihovim vlastitim potrebama i interesima. Korišćenjem naših usluga izražavate svoj pristanak na korišćenje kolačića.
Što je „kolačić“ (cookie)? Razumijem