Osnovna ponuda
1
X
2
1X
X2
12
F2
3,70
10,00
1,35
2,70
1,19
-
-
+20
1,10
15,00
7,50
1,02
5,00
-
-
+22
2,55
9,00
1,65
1,99
1,39
-
-
+14
2,00
7,50
2,10
1,58
1,64
-
-
+11
2,90
8,50
1,55
2,16
1,31
-
-
+14
1,40
10,00
3,40
1,23
2,54
-
-
+25
Zbir golova
L1
L2
54,5
1,75
1,95
+20
57,5
2,00
1,70
+14
55,5
1,85
1,85
+14
58,5
1,80
1,90
+25
56,5
1,85
1,85
+11
58,5
1,75
1,95
+22
1. Poluvrijeme
I1
IX
I2
I1X
IX2
I12
3,30
6,50
1,45
2,20
1,20
-
+20
1,15
8,50
6,50
1,01
3,60
-
+22
2,50
5,50
1,75
1,72
1,33
-
+14
2,10
5,00
2,20
1,48
1,53
-
+11
2,65
6,00
1,65
1,85
1,30
-
+14
1,50
6,00
3,20
1,20
2,10
-
+25
Zbir golova 1.pol.
Manje
Više
26,5
1,90
1,80
+20
28,5
1,85
1,85
+14
27,5
1,85
1,85
+14
28,5
1,95
1,75
+25
27,5
1,95
1,75
+11
28,5
1,90
1,80
+22
2. Poluvrijeme
II1
IIX
II2
2P1X
2PX2
2P12
3,30
6,50
1,45
2,20
1,20
-
+20
1,20
8,50
5,50
1,03
3,20
-
+22
2,50
5,50
1,75
1,72
1,33
-
+14
2,10
5,00
2,20
1,48
1,53
-
+11
2,65
6,00
1,65
1,85
1,30
-
+14
1,50
6,00
3,20
1,20
2,10
-
+25
Ova web stranica koristi vlastite kolačiće (cookies) i kolačiće trećih strana kako bi svojim korisnicima pružila bolje mogućnosti pretraživanja i ponudila im usluge prilagođene njihovim vlastitim potrebama i interesima. Korišćenjem naših usluga izražavate svoj pristanak na korišćenje kolačića.
Što je „kolačić“ (cookie)? Razumijem