Osnovna ponuda
1
X
2
1X
X2
12
F2
6,80
18,00
1,10
4,94
1,04
-
-
+8
čet 12:35
4,60
17,00
1,20
3,62
1,12
-
-
+8
2,25
13,00
1,70
1,92
1,50
-
-
+8
1,40
16,00
3,00
1,29
2,53
-
-
+8
1. Poluvrijeme
I1
IX
I2
I1X
IX2
I12
5,20
9,00
1,20
3,30
1,06
-
+8
čet 12:35
3,60
8,50
1,30
2,53
1,13
-
+8
2,10
8,00
1,80
1,66
1,47
-
+8
1,50
8,00
2,75
1,26
2,05
-
+8
Poluvrijeme/Kraj
1-1
1-X
1-2
X-1
X-X
X-2
2-1
2-X
2-2
7,50
35,00
4,50
37,00
99,00
15,00
15,00
30,00
1,20
+8
čet 12:35
6,00
33,00
4,65
35,00
99,00
17,00
15,50
30,00
1,35
+8
2,65
28,00
5,75
21,00
70,00
18,50
6,25
29,00
2,10
+8
1,60
32,00
11,00
17,00
90,00
31,00
5,00
27,00
3,50
+8
Konačni pobjednik
A1
A2
6,00
1,06
+8
čet 12:35
4,10
1,15
+8
2,05
1,62
+8
1,35
2,70
+8
Hendikep
H1
H2
+2,5
1,85
1,85
+8
+8,5
1,30
3,30
+8
čet 12:35
+9,5
1,85
1,85
+8
čet 12:35
+15,5
1,30
3,30
+8
-12,5
3,30
1,30
+8
-6,5
1,85
1,85
+8
+12,5
1,85
1,85
+8
+19,5
1,30
3,30
+8
Ova web stranica koristi vlastite kolačiće (cookies) i kolačiće trećih strana kako bi svojim korisnicima pružila bolje mogućnosti pretraživanja i ponudila im usluge prilagođene njihovim vlastitim potrebama i interesima. Korišćenjem naših usluga izražavate svoj pristanak na korišćenje kolačića.
Što je „kolačić“ (cookie)? Razumijem