Osnovna ponuda
1
X
2
1X
X2
12
F2
ned 12:00
1,85
3,30
3,70
1,19
1,74
1,23
3,20
+62
1,85
3,20
3,90
1,17
1,76
1,25
3,20
+62
2,60
3,10
2,50
1,41
1,38
1,27
-
+62
Daje/ne daje gol
1D
1N
2D
2N
1D2D
1D2N
1N2D
1N2N
ned 12:00
1,15
4,10
1,45
2,40
1,65
2,80
6,00
10,00
+62
1,18
3,80
1,52
2,20
1,80
2,60
5,80
8,00
+62
1,35
2,70
1,32
2,80
1,80
3,80
3,60
8,00
+62
Zbir golova
L1
L2
1,5
2,70
1,35
+62
2,5
1,65
2,00
+62
3,5
1,17
3,90
+62
1,5
2,70
1,35
+62
2,5
1,65
2,00
+62
3,5
1,17
3,90
+62
ned 12:00
1,5
3,40
1,22
+62
ned 12:00
2,5
1,90
1,70
+62
ned 12:00
3,5
1,30
2,90
+62
Oba daju gol i 3+
GG3+
Ne
ned 12:00
2,05
1,60
+62
2,40
1,45
+62
2,40
1,45
+62
Tip 1 = oba daju gol i 3 ili više gol. na utak., tip 2 = ostalo (na 90 min.)
Poluvrijeme ili kraj
1
X
2
ned 12:00
1,60
1,60
2,60
+62
1,60
1,60
2,60
+62
2,07
1,50
2,03
+62
Ponuda je dobitna ako je pogođeno ili prvo poluvrijeme ili kraj utakmice. U slučaju prekida - kvota 1.00
Ova web stranica koristi vlastite kolačiće (cookies) i kolačiće trećih strana kako bi svojim korisnicima pružila bolje mogućnosti pretraživanja i ponudila im usluge prilagođene njihovim vlastitim potrebama i interesima. Korišćenjem naših usluga izražavate svoj pristanak na korišćenje kolačića.
Što je „kolačić“ (cookie)? Razumijem