Osnovna ponuda
1
2
2,15
1,70
+5
1,85
1,95
+5
1,65
2,25
+5
1,70
2,15
+5
2,45
1,55
+5
Prvi inning
I1
IX
I2
3,70
1,75
3,20
+5
3,45
1,70
3,55
+5
3,20
1,80
3,70
+5
3,20
1,75
3,70
+5
3,80
1,85
3,00
+5
Zbir poena
L1
L2
7,5
1,85
1,85
+5
7,5
1,70
2,00
+5
7,5
1,95
1,75
+5
9,5
1,90
1,80
+5
9,5
1,70
2,00
+5
Hendikep
H1
H2
+1,5
1,85
1,95
+5
+1,5
1,60
2,35
+5
-1,5
2,45
1,55
+5
-1,5
2,35
1,60
+5
-1,5
2,60
1,50
+5
Par/Nepar broj poena
PAR
NEPAR
1,90
1,70
+5
1,90
1,70
+5
1,90
1,70
+5
1,90
1,70
+5
1,90
1,70
+5
Ova web stranica koristi vlastite kolačiće (cookies) i kolačiće trećih strana kako bi svojim korisnicima pružila bolje mogućnosti pretraživanja i ponudila im usluge prilagođene njihovim vlastitim potrebama i interesima. Korišćenjem naših usluga izražavate svoj pristanak na korišćenje kolačića.
Što je „kolačić“ (cookie)? Razumijem