Osnovna ponuda
1
X
2
1X
X2
12
F2
1,55
15,00
2,50
1,40
2,14
-
-
+8
1,45
16,00
2,80
1,33
2,38
-
-
+8
1,10
18,00
6,80
1,04
4,94
-
-
+8
1. Poluvrijeme
I1
IX
I2
I1X
IX2
I12
1,65
8,00
2,35
1,37
1,82
-
+8
1,55
8,00
2,60
1,30
1,96
-
+8
1,20
9,00
5,20
1,06
3,30
-
+8
Poluvrijeme/Kraj
1-1
1-X
1-2
X-1
X-X
X-2
2-1
2-X
2-2
1,90
25,00
8,25
17,50
75,00
24,00
5,60
24,00
3,00
+8
1,65
31,00
10,00
17,00
85,00
26,00
5,50
26,00
3,40
+8
1,20
30,00
15,00
15,00
99,00
37,00
4,50
35,00
7,50
+8
Konačni pobjednik
A1
A2
Hendikep
H1
H2
-11,5
3,30
1,30
+8
-5,5
1,85
1,85
+8
-10,5
3,30
1,30
+8
-4,5
1,85
1,85
+8
-20,5
3,30
1,30
+8
-13,5
1,85
1,85
+8
Ova web stranica koristi vlastite kolačiće (cookies) i kolačiće trećih strana kako bi svojim korisnicima pružila bolje mogućnosti pretraživanja i ponudila im usluge prilagođene njihovim vlastitim potrebama i interesima. Korišćenjem naših usluga izražavate svoj pristanak na korišćenje kolačića.
Što je „kolačić“ (cookie)? Razumijem